Opholdsstedet Kurreholm

CVR: 33044984
Opholdsstedet Kurreholm
Gammel Kurreholmvej 10
3330 Gørløse

Kommune: Hillerød
Region: Hovedstaden

Telefon

Hovednummer: 48 21 00 71
Mobiltelefon: 60 60 58 71

E-mail, fax

E-mail-adresse: mail@opkur.dk
Faktura-e-mail: mail@opkur.dk
Hjemmeside: http://www.opkur.dk
 

Ledelse og personale

Leder: Jakob Pallisgaard
Antal ansatte: 12
Fuldtidsstillinger: 11.4
Organisationstype: SI/Fond
Oprettelsesår: 2010

Målgrupper

Tilbud:
1 - Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
Tillægsydelser:
Efterværn § 76
Uledsagede flygtningebørn modtages
Målgrupper:
Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Sociale problemer med selvskadende adfærd
Skoleproblemer
Anden kriminalitet end personfarlig kriminalitet
Stofmisbrug
Seksuelt krænket problematik
Psykiatriske lidelser af generel karakter
Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede
Diagnoser:
ADHD
Adfærds, følelsesmæssige eller emotionelle forstyrrelser
Aldersgruppe beskrivelse: 11-18
Aldersgrupper:
6-12 år
13-17 år
18-23 år

Økonomi og belægning

Budgetterede pladser: 9
Ledige pladser dagtilbud: 0
Ledige pladser døgntilbud: 1
Dato for nedenstående gældende priser: 01/01 2018
Døgntilbud: Kr. pr. måned: 69.073,-
Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.
Antal lukkedage: 0
Visitationsansvarlig: Jakob Pallisgaard, tlf.: 60 60 58 71

Beskrivelse