Sociale tilbud går ikke på kompromis med kvaliteten trods rekrutteringsudfordringer 

Sociale tilbud må afvise udsatte pga. mangel på fagligt uddannede medarbejdere. Det har store konsekvenser for socialt udsatte, der risikerer ikke at få den rette specialiserede hjælp.

Faglighed og kvalitet

15. marts 2023

Af Mads Roke Clausen
Direktør i LOS

En helt ny analyse fra LOS, der bl.a. bygger på tal fra de regionale arbejdsmarkedsråd, Tilbudsportalen og en spørgeskemaundersøgelse blandt LOS’ medlemmer, viser, at sociale tilbud oplever massive rekrutteringsudfordringer, men at de ikke går på kompromis med kvaliteten. Mange har hellere tomme pladser end at sprede normeringen for tyndt ud, så anbragte børn eller voksne med et handicap ikke kan få den rette hjælp på det enkelte tilbud. Men samlet set giver det store udfordringer for børn, unge og voksne med behov for specialiseret hjælp. 

Og udfordringerne er store, særligt hvis et socialt tilbud har behov for at ansætte pædagoger og socialpædagoger, viser analysen fra LOS. Tal fra de regionale arbejdsmarkedsråd viser, at branchen Sundhed og socialvæsen rangerer næsthøjest blandt alle brancher, hvad angår ubesatte stillinger. Det er alvorligt.  Samtidig viser analysen, at personaleomsætningen på det offentlige område er større end på ikke-offentlige sociale tilbud, og den større personaleomsætning giver et skønnet velfærdstab på 184 mio. kr. om året.  

Rekrutteringsudfordringer er et vilkår i en fremtid, hvor demografien tilsiger, at færre skal passe på flere. Men alt for få søger professionsuddannelserne, særligt som pædagog, og de kandidater, der kommer ud, er ikke dygtige nok til at arbejde på det specialiserede område. Der er derfor behov for en prioritering af professionsuddannelserne, flere pladser, forbedrede uddannelser og en prioritering af praktik og samarbejde med sociale tilbud i uddannelserne, så de unge er forberedt på den virkelighed, de møder. Ikke mindst er der behov for en fælles indsats for at sikre, at flere søger ind. Det skal igen være agtet at være socialarbejder og arbejde for de mest udsatte i vores samfund.  

Læs mere i LOS Indsigt nr. 1 her

Spørgsmål?

Mads Roke Clausen

Direktør -

9282 4906