Private kan afhjælpe udfordring

Giv de private aktører mulighed for at merituddanne pædagoger

Faglighed og kvalitet

17. marts 2022

Af LOS

Der er desværre et stort og hastigt voksende problem med at rekruttere uddannet arbejdskraft i hele velfærdssektoren. Det gælder ikke mindst på socialområdet, hvor der mangler uddannede socialpædagoger. I september 2021 blev kun hver fjerde opslåede stilling som socialpædagog besat. Studieoptag på velfærdsuddannelserne er faldende, så problemet ser desværre kun ud til at blive værre.

LOS’ bud på en løsning er derfor at lade de private sociale tilbud få støttemulighed for at merituddanne deres eksisterende personale, på lige fod som de offentlige, sociale tilbud pt har.

Der findes nemlig rigtig mange værdsatte og erfarne pædagogmedhjælpere på sociale tilbud i hele landet, der af forskellige årsager ikke har taget en pædagoguddannelse, og først senere føler sig kaldet til arbejdet med mennesker i udsatte og sårbare positioner. De kan hjælpe med at løse den fælles udfordring på området og styrke fagligheden og kvaliteten.