Pressemeddelelse om psykiatriplan

Social og sundhed

27. september 2022

Af Mads Roke Clausen
Direktør i LOS

Nu er en bred, politisk aftale for den længe ventede 10-års psykiatriplan endelig landet.

Hos LOS glæder vi os på positivsiden over, at aftalen ser ud til at dække en lang række af de centrale udfordringer i psykiatrien. Blandt andet udsigten til et løft af socialpsykiatrien, bedre sektorovergange, bedre behandlingsmuligheder, flere sengepladser, kompetenceudvikling, tidlig indsats for børn og unge, mv. (se vores mærkesager i Psykiatriløftet her)

Afgørende at ikke-offentlige tilbud bliver en del af samarbejdet

Det er naturligvis afgørende, at ikke-offentlig sociale tilbud bliver en del af samarbejdet i aftalen på lige fod med offentlige aktører. Særligt når det handler om overgang til botilbud og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien.

Finansiering kan næppe dække alle indsatser tilstrækkeligt

Når det kommer til bevillingen på 450-500 mio. kr. årligt, ser det imidlertid ud til at det bliver svært at få den til at dække alle indsatserne på en tilstrækkelig måde.

Og aftalen prioriterer kun 5 faglige indsatser, som langt fra dækker alle Sundhedsstyrelsens 37 anbefalinger for en styrket psykiatri. Dem forventer vi også bliver udmøntet i næste fase af politikernes arbejde med 10-årsplanen.

Ikke mindst er finansiering kun et element i vejen til en styrket psykiatri. Det faktum, at der er så store rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet, bør også adresseres, og der skal sættes en national handlingsplan i gang, så vi har den nødvendige arbejdskraft med den rette faglighed til at tage sig af vores sårbare og udsatte borgere.

Vi glæder os til “Del 2” af psykiatriplanen

Derfor glæder vi os allerede til, at der kommer en ”Del 2” af psykiatriplanen, hvor alle de faglige anbefalinger prioriteres og finansieres. Og hvor rekrutteringsudfordringerne tages alvorligt. Først da får vi skabt en helhedsorienteret indsats til gavn for de psykisk syge børn, unge og voksne, der allerede har ventet alt for længe.