Psykiatriske ambulancer vil skabe øget tryghed på bosteder

Regeringens planer om flere psykiatriske ambulancer er et vigtigt skridt i at styrke akutpsykiatrien. Det mener LOS landsorganisationen for sociale tilbud, der gerne ser initiativet suppleret af en kortlægning af behovet, så indsatsen optimeres.

Voksne og psykiatri

7. august 2018

Af Michael Graatang

”Hvert initiativ, der styrker psykiatrien og specielt akutpsykiatrien, skal hilses velkomment. Det er et område med et kæmpe behov og en problematik, der skaber stor utryghed for både de berørte borgere, deres pårørende, ansatte inden for det specialiserede socialområde, psykiatrien og politiet. Her er psykiatriske ambulancer et vigtigt element,” siger Michael Graatang, der er direktør i LOS – landsorganisationen af social tilbud.

Regeringen og Dansk Folkeparti lancerede mandag et initiativ for flere psykiatriske ambulancer. Parterne vil afsætte en pulje på 20 millioner kroner om året over de næste fire år, som de danske regioner kan søge til oprette psykiatriske udrykningstjenester. Hidtil er det kun i københavnsområdet, at man kan ringe efter en ambulance i det såkaldte ”psykiatriske akutberedskab”, hvis en psykisk syg har akut brug for hjælp uden for normale åbningstider.

”Akut psykisk sygdom kræver behandling her og nu. Det er ikke en sygdom, hvor man kan vente eller se tiden an. I LOS oplever vore medlemsvirksomheder et stort behov for mere kapacitet i akutpsykiatrien. Når personalet på et bosted står med en beboer, der er akut psykisk syg, og de enten bliver afvist på psykiatrisk skadestue eller der ganske enkelt er lukket, så udsætter vi både beboere og personale for en stor fare og belastning,” siger Michael Graatang.

Kender ikke problemets omfang
Ifølge en undersøgelse blandt LOS’ medlemssteder har en tredjedel af stederne oplevet at blive afvist, når de stod med en borger, som de mente burde indlægges til psykiatrisk behandling….

Læs hele artiklen på Denoffentlige.dk