Spørgeskema om socialtilsyn

13. september 2021

Af LOS

Kære LOS medlem, 

I vores politiske arbejde har vi brug for jeres hjælp.

Det er nemlig sådan, at argumenter, baseret på konkret viden og data, vejer ekstra tungt.

Derfor har vi brug for jeres input til at kunne hjælpe os alle sammen på bedste vis.

Vi vil i denne korte spørgeskemaundersøgelse gerne spørge jer:

  1. Hvad er jeres oplevelser med socialtilsynet? 
  2. Hvad er jeres vurdering af konsekvenserne for jeres tilbud, hvis det nye lovforslag om styrket socialtilsyn bliver vedtaget? 

Vi håber du har lyst til at hjælpe os og vil bruge 3-4 minutter – gerne hurtigst muligt og senest onsdag d. 22. september. 

LINK TIL SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

På forhånd mange tak for jeres tid.

 

OBS: Om lovforslaget om styrket socialtilsyn

Vi ved godt at I måske ikke har overblik over alle de mulige konsekvenser endnu, så vi beder jer blot svare ud fra jeres nuværende vurdering af situationen, ud fra det I ved. 

Du kan læse mere om hvert enkelt punkt i vores høringssvar.