Stærkt tilsyn skal skabe tryghed om opholdssteder

Der skal skabes tryghed om både faglighed og økonomi på landets bosteder, mener LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, der ser positivt på socialminister Mai Mercados udmeldinger forud for forhandlingerne om Socialtilsynet.

Social og sundhed

14. september 2018

Af Niels Svanborg
Journalist

”Der skal hverken være huller i fagligheden eller kunne skabes mistanke om økonomisk spekulation i overskud af drift af opholdssteder. Derfor bakker vi op om ministerens intention om, at forhandlingerne skal munde ud i et styrket socialtilsyn,” siger Laust Westtoft, der er sekretariatschef i LOS.

Socialminister Mai Mercado (K) lancerede i går over for DR de første udmeldinger forud for handlingerne

”Sagen viste mig, at der er en kompleksitet, som der er brug for at få hånd om. Det er jo beklageligt, at der har været en Hjorthøjgård-sag, men så må vi prøve at lære af den og forstærke socialtilsynet på baggrund af den,” siger Mai Mercado til DR Nyheder.

Bedste værn mod brodne kar

Laust Westtoft glæder sig over, at ministeren vil indkalde partierne til forhandlinger om et forstærket socialtilsyn.

”I LOS tager vi på vegne af branchen afstand fra både manglende faglighed og økonomiske spekulation. Vi har jo længe vidst, at vi stod over for en reform af Socialtilsynet. For LOS er et stærkt socialtilsyn det bedste værn mod brodne kar. Men det er også vigtigt for at skabe en tryghed for, at borgerne får den faglige behandling og pædagogiske indsats, som de har krav på og der er betalt for. Det må der ikke herske tvivl om hos hverken kommuner, beboerne eller deres pårørende,” siger Laust Westtoft, der mener, at man skal se bredere på spørgsmålet om overskuddet hos de virksomheder, der handler med kommunerne.

”Alle leverandører til en kommune tjener penge. Det gælder alle brancher, uanset om det er en maler, rengøring, snerydning eller opholdssteder, og uanset om virksomheden er privatejet, socialøkonomisk eller fondsejet. Ellers vil de ikke kunne drive en fremtidssikker virksomhed. Det er også derfor, at kommunerne stiller krav om solid økonomi og overskud, når de vurderer udbud,” siger Laust Westtoft og fortsætter:

”Men der skal naturligvis være en rimelighed i det overskud. Når det handler om opholdssteder, har vi allerede i dag et Socialtilsyn, der netop også fører tilsyn med taksterne og skal sikre denne rimelighed. Så her har man faktisk en ekstra regulering allerede i dag i forhold til de mange andre kommunale leverandører,” siger Laust Westtoft.

LOS mener ifølge Laust Westtoft, at alle offentlige leverandører som udgangspunkt bør være ligestillet, hvis man vil ind og begrænse overskuddet i de enkelte virksomheder.

”Opholdsstederne er allerede i dag langt foran andre brancher i at give kommunerne sikkerhed for takster, der står i rimeligt forhold til ydelsen. Men vi er parate til at gå endnu videre og ser gerne, at reglerne for takstfastsættelser på det specialiserede socialområde bliver ensrettet og skærpet, så det er gennemskueligt hvad pengene går til. Det samme bør så gælde for kommunerne, så vi også på samme måde er sikre på, at vi får mest kvalitet for skattekronerne,” siger Laust Westtoft.