Styrk socialtilsynene via øget centralisering og flere ministerielle beføjelser

Større kvalitet og professionalisme i de sociale tilbud kan skabes ved justeringer af allerede eksisterende praksis. Vi har meget, der virker, men vi skal hele tiden stræbe højere.

Børn og unge

5. juni 2018

Af Anja Dhyrbye

Større kvalitet og professionalisme i de sociale tilbud kan skabes ved justeringer af allerede eksisterende praksis. Vi har meget, der virker, men vi skal hele tiden stræbe højere.

Vi skal tænke os godt om, inden vi skrider til handling. Det skylder vi de udsatte og sårbare mennesker, hvis liv vi ønsker at styrke. En tragisk enkeltsag må ikke føre til hastelovgivning, der ikke løfter kvaliteten og indsatsen for det specialiserede socialområde på den lange bane.

Centraliser styringen af socialtilsyn

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud arbejder for at fremme dialogen og højne kvaliteten i de sociale tilsyn, ligesom vi går ind for at styrke fagligheden og kvaliteten i indsatserne på de sociale tilbud. ”Fra de sager, vi dagligt behandler, må vi desværre konstatere, at der findes for stort udsving i tilsynspraksis blandt de fem sociale tilsyn,” udtaler direktør Michael Graatang. ”Vi bør sikre kontinuiteten i de sociale tilsyn, så vurderinger og afgørelser ikke bliver et spørgsmål om geografisk placering af virksomhederne og overlades lokalt til den pågældende tilsynsmyndighed,” fortæller Michael Graatang.

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud anbefaler:

Socialstyrelsen skal have større ledelsesmæssig indflydelse på tilsynene, eksempelvis ved at lade sig inspirere af praksis fra Styrelsen for patientsikkerhed. Ministeriet bør udarbejde bekendtgørelser og retningslinjer, der skitserer minimumskrav til tilsynsopgaven samt…

Læs hele pressemeddelelsen på denoffentlige.dk