Sundhed handler om omsorg

Gi' LOS Podcast: Bevægelse i hverdagen, sundhedsprofiler og individuelle kostplaner er nogle af redskaberne på BostedDanmark. De oplever mindre udadreagerende adfærd, når borgernes kost er i balance, og de er aktive fysisk.

Social og sundhed

17. september 2021

Af Niels Svanborg, Journalist

Lyt til hele artiklen her:

Du kan også finde denne artikel og andre artikler fra Gi’ LOS i Apple’s podcast-app her.

Foretrækker du at læse artiklen?

Her kan du læse hele artiklen online – I vores seneste udgivelse af Gi’ LOS på side 24.

Om Gi’ LOS Podcast

Gi’ LOS Podcast udgiver udvalgte artikler fra LOS’ medlemsblad som supplement til den trykte og digitale version af medlemsbladet.

Gi’ LOS er medlemsblad for LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud. I bladet finder du artikler om indsatsen for socialt og psykisk udsatte, og om tendenser inden for det specialiserede specialområde.