Symbolpolitik på socialområdet løfter ikke de udsatte borgere

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, Danmarks største brancheorganisation for sociale tilbud, byder den ny regering velkommen og ser frem til at samarbejde om et styrket socialområde. ”Der er brug for et helhedsorienteret socialpolitisk paradigmeskifte. Det skylder vi de udsatte borgere, og det skylder vi hinanden.” udtaler Michael Graatang, direktør i LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud.

26. juni 2019

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

I den kommende regerings første politikpapir står det klart, at den nye regering vil arbejde for, at der ikke udtages profit på de sociale tilbud og institutioner. LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud finder ambitionen uklar, og den har karakter af symbolpolitik, som hverken vil hjælpe de udsatte borgere eller samfundsøkonomien. ”Det politiske forslag omhandler alene virksomheder, der udgør ca. 6 % af de ikke-offentlige tilbud, og jeg har i det hele taget svært ved at se, hvordan dette tiltag vil skabe mere og bedre velfærd samt indsatser for de udsatte borgere, ” uddyber Michael Graatang.

LOS ser det som et positivt signal, at den nye regering er optaget af et af de vigtigste velfærdsområder og ønsker en konstruktiv og helhedsorienteret dialog omkring, hvordan der kan skabes større klarhed omkring økonomien i den sociale sektor. Brancheorganisationen opfordrer regeringen til at tænke i en helhedsorienteret og bæredygtig velfærdsmodel for det specialiserede socialområde, hvor fokus er at skabe de bedst mulige forudsætninger for mennesker i udsatte positioner gennem højt specialiseret faglighed.

LOS har netop sat sig i spidsen for en ny og bred alliance af interessenter, der skal arbejde for et socialpolitisk paradigmeskifte, som skal medvirke til at sætte fokus på den udsatte borger og understøtte et samfund baseret på kollektiv velfærd. ”I LOS er vi overbeviste om at vi kun når det mål gennem samarbejde. Velfærd er noget vi skaber sammen. Både på tværs af faggrupper, mellem politiske skel og mellem offentlige og ikke-offentlige partnerskaber. Vi kan rigtig meget hver især. Men vi kan endnu mere sammen. Velfærd er noget, vi skaber sammen,” udtaler Michael Graatang.

Kontakt
Anja Dhyrbye, Kommunikationschef, LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf. 50507917, ad@los.dk

Talsperson
Michael Graatang, Direktør LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf. 6128 0317, mg@los.dk