Tema

Taget til fange i en shitstorm

Kære TV2. Det er ikke op til hverken medier, mig eller Familien Danmark at være smagsdommer og vurdere de sociale tilbuds kvalitet. Det har vi heldigvis 19 tilsyn, der har fagligheden til!

TV2 viste i går aftes anden del af en serie på to om tvangsfjernelser, hvor børnene i begge tilfælde har været anbragt på et af LOS’ medlemsvirksomheders tilbud. TV2 går denne gang skridtet videre, og har brugt mange ressourcer på at ”grave” i medlemsvirksomheden, og kritikken vil blive meget personlig. I TV2 nyhederne både i aften og i morgen lørdag bliver vi præsenteret for en skarp kritik af en LOS medlemsvirksomhed. Der er tale om et tilbud, der generelt er anerkendt for sin høje faglighed, hvor kommunerne vælger at anbringe de tungeste børnesager, og hvor alle 16 tilsyn er fine. LOS har på vegne af branchen klare holdninger til de fremlagt kritikpunkter.

Økonomisk overskud: En sund økonomi for de sociale tilbud er også et sundt liv for mennesker i udsatte positioner

Enhver ansvarlig og professionelt drevet virksomhed, sikrer sig et økonomisk overskud, så der i nedgangstider er penge til at udbetale løn til medarbejderne og sikre driften. Dette gælder naturligvis også for virksomheder på det sociale område. En velkendt tommelfingerregel siger, at et årligt overskud på op til 5 % kan sikre stabiliteten, hvor branchevilkåret bl.a. er, at borgere kan hjemtages med en måneds varsel.

Et rimeligt lønniveau er et sammenligneligt lønniveau

Vi ser generelt, at branchens ledere ligger på et sammenligneligt lønniveau, svarende ansvar og arbejdspres til stillinger i den offentlige sektor. Hvis vi sammenligner en forstander/direktør-løn for en større socialt tilbud med en kommunal Centerchef, modtager en centerchef ml. 73.000 og 81.000 pr. mdr. Hvis timeprisen for en leder i vores medlemsvirksomheder udregnes svarende til antal forbrugte arbejdstimer er timelønnen 150-200,- kroner. Det svarer ca. til timelønnen for en handicapmedhjælper!

En gavebod af klik og likes

I LOS ser vi desværre en markant stigende tendens til opsagte medarbejdere foretager whistleblows, bryder deres tavshedspligt og går til medierne, hvor hensigten mest af alt minder om en hævnaktion. Samtidig ser vi en tydelig tendens til, at pårørende modarbejder eller påvirker behandlingsindsatsen. Begge grupper henvender sig i stigende omfang til medierne, hvilket stiller stadig større krav til mediernes kildekritik. Her mener LOS generelt, at medierne har brug for en massiv selvransagelse.

LOS’ medlemsvirksomheder sætter de udsatte menneskers behov i centrum. Derfor kommenterer eller deler de hverken personfølsomme eller private oplysninger om nuværende og tidligere borgere – heller ikke i medierne. Samtidig er de underlagt en ukrænkelig tavshedspligt. Dette gør, at man som socialt tilbud ikke kan tage til genmæle, når man i medierne bliver forholdt en lang række af mere eller mindre veldokumenterede påstande. Det er en præmis og i udgangspunkt et ulige vilkår for at kunne belyse en sag fra alle vinkler. LOS arbejder insisterende på at samarbejde med journalister med høj integritet og ansvarlighed, så objektiviteten om det sociale område genskabes.

Alle børn skal sikres de bedst mulige forudsætninger for sundhed, udvikling og læring. Det er desværre ikke altid, at dette kan være i hjemmet. Når vi som branche får den tillidsfulde opgave af tage vare på mennesker i udsatte og sårbare position tager vi imod den med ydmyghed.

LOS’ medlemsvirksomheder gør en stor forskel for mange børn og unge i udsatte og sårbare positioner, og jeg har stor respekt for det arbejde, de hver dag udfører. I Danmark tilses de af i alt 19 tilsyn, og kvaliteten i de ikke-offentlige sociale tilbud er ifølge Socialtilsynets seneste evaluering en anelse højere end de offentlige.

LOS slipper ikke tøjlerne her. Vi fortsætter presset på medierne juridisk og gennem dialog med det formål at skabe et konstruktivt samarbejde. Det skylder vi de udsatte og sårbare borgere, og det skylder vi hinanden.