Udefra og ind – Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund (DHF) repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Omtrent 26 procent af de 16-64-årige, anses for at have et fysisk handicap. Af disse vurderes omkring halvdelen, til at have et mobilitetshandicap, hvor DHF repræsenterer god 8300 medlemmer. DHF er en medlemsstyret, landsdækkende organisation, som har mere end 40 lokalafdelinger, fire specialkredse og hovedkontor i Taastrup.

Børn og unge

4. februar 2021

Af Mads Stampe
Kommunikations- og presseansvarlig i Dansk Handicap Forbund

Ny bisidder – Jeg vil gøre en forskel

Janne Sidenius er nyt medlem i Dansk Handicap Forbund og nyuddannet bisidder. Handicapnyt har talt med hende om, hvad der driver hende til at ville hjælpe andre i deres dialog med kommunerne. Det hele startede efter fødslen af hendes datter i 2013.

JANNE SIDENIUS HAR altid haft hypermobile led, og i 2013, da hun var gravid og ventede sin datter, endte det med en bækkenløsning, som med Janne Sidenius’ egne ord aldrig faldt til ro og med tiden forplantede sig til hendes øvrige led. Efter graviditeten fandt hun derfor sig selv som nybagt mor i kørestol, og den dag i dag støtter flere hjælpermidler op om, at hun kan leve det liv, hun gerne vil som mor, veninde, hustru, og hvad der ellers er. Janne brugte efter fødslen nogle år på at lande i det nye liv som mor og med et handicap, men langsomt begyndte hun at kede sig. Hun syntes ikke, hendes liv havde nok indhold, og hun vidste, at hun ikke kunne vende tilbage til det job på et bosted for mennesker med ud-viklingshæmning, som hun havde før hun blev gravid. Hun kunne heller ikke forfølge drømmen om at blive sygeplejerske, som ellers havde været hendes plan. Hun vidste til gengæld, at hun ville hjælpe andre mennesker.

Bisidderordning for medlemmerne

Dansk Handicap Forbund tilbyder flere former for hjælp til medlemmerne. I den tungere ende stiller forbundet uddannede socialrådgivere til rådighed for medlemmerne. Derudover har forbundet en bisidderordning, som er baseret på, at medlemmer hjælper hinanden i mødet med kommunen. Som bisidder i Dansk Handicap Forbund har man gennemgået et bisidderkursus, og generelt ligger der i jobbeskrivelsen som bisidder, at man er et ekstra sæt øjne og ører til mødet med systemet, som hjælper med at sørge for, at den gode dialog holdes, at man hjælper med at huske på alle sagens aspekter, og at man får spurgt om, og får svar på de ting, man ønsker samt at man bidrager til at holde en god og overskuelig struktur gennem hele forløbet. Netop i den sammenhæng mener Janne Sidenius, at hun har meget, hun kan bidrage med.

Få belyst hele sagen med det samme

Janne har både personlig og god erfaring med at få den rette hjælp til rette tid fra de to kommuner, hun har boet i, siden hun fik sit handicap. Derfor mener hun, hun har meget at bidrage med som bisidder og generel hjælp og støtte for medlemmer af Dansk Handicap Forbund. ”Jeg ved, at det betyder meget, at man får stillet de rigtige spørgsmål og får de rigtige svar på spørgsmålene. Det handler ganske enkelt om at få belyst sagen rigtigt og fyldestgørende med det samme. Det er min erfaring, at man på den måde bedst får skabt en god dialog og får et forløb, som er behageligt at være i for alle,” fortæller Janne Sidenius. Generelt, fortæller Janne, køber hun ikke præmissen om, at det er meget svært at få den hjælp, man har brug for. Det er i hvert fald ikke noget, hun har oplevet, om end hun da har oplevet, at systemet ind i mellem forsøger at gå til grænsen for, hvad de kan tillade sig ifølge loven. ”Selvom jeg egentlig aldrig har oplevet det som svært at få den hjælp i kommunen, jeg har brug for, så er jeg helt klart bedre forberedt i dag, end jeg var, da jeg første gang skulle begå mig i systemet. Det betyder, at jeg kan lukke dem ned, hvis de begynder på noget, som jeg ved, de ikke kan få igennem. Jeg ved, hvad jeg ifølge love og regler kan tillade mig at sige, og det gør en forskel, kan jeg mærke,” siger Janne Sidenius. Det er den erfaring fra håndteringen af sin egen sag gennem mange år, hun vil bringe med sig ind i arbejdet som ny bisidder i Dansk Handicap Forbund.

Et landsdækkende korps

Der er i alt 44 uddannede bisiddere i Dansk Handicap Forbund, som alle sammen er medlemmer af forbundet, og de har hver især gennemgået et kursus i, hvordan man bedst forvalter rollen som bisidder. Det indebærer viden om retssikkerhed samt direkte og løbende vejledning og sparring fra forbundets socialrådgivere. Bisidderne har tavshedspligt i forhold til den sag, de er bisiddere på, og derfor kan medlemmet, som har sagen, trygt bruge bisidderen til støtte og sparring i et forløb med en offentlig myndighed. Tavshedspligten gælder også i forhold til Dansk Handicap Forbunds socialrådgivere, med mindre der udtrykkeligt er aftalt andet. Hvis man som medlem ønsker at benytte en af forbundets bisiddere, skal man kontakte rådgivningsteamet, som vil finde en bisidder til dig. Når du får tildelt en bisidder, er det desuden vigtigt at være opmærksom på, at en bisidder primært er et ekstra sæt øjne og ører, som kan hjælpe dig med at komme hele vejen rundt om en sag. En bisidder kan ikke vejlede om den konkrete sag, med mindre det handler om selve sagsbehandlingen. Ønsker du den form for rådgivning, skal du tage kontakt til rådgivningsteamet. En bisidder må desuden ikke modtage eller opbevare dokumenter for dig i din sag – hverken fysisk eller digitalt – ligesom bisidderen heller ikke må være partsrepræsentant for dig.

Hjælper den gode dialog på vej

Alt det er de enkelte bisiddere uddannet til, og det er netop rollen som støtte og partner for medlemmet, som tiltaler Janne Sidenius. ”Uanset hvad der sker, så er det ikke mig, der bestemmer, hvad kommunen beslutter. For mig handler det om, at jeg er med på medlemmernes hold, og til et møde kan jeg støtte op om, at den historie, der bliver fortalt, er sand. Jeg kan støtte medlemmet, som jeg hjælper, i, at få fortalt om behovet for hjælp så konkret som overhovedet muligt, for når man gør det, er det min erfaring, at systemet lytter,” konstaterer Janne.

På grund af sit handicap har Janne Sidenius en række hjælpemidler som blandt andet kørestol, bil, diverse hjælpemidler i hjemmet og en el-scooter, så hun er godt klædt på til lidt af hvert. Og hun glæder sig til at komme i gang. ”Jeg har endnu ikke haft nogle sager som bisidder, men jeg ser frem til det. Jeg ser især frem til at kunne gøre en forskel for medlemmer, som måske har svært ved at få gang i den gode dialog med deres kommune. Det er virkelig der, jeg kan gøre en forskel, tror jeg,” siger Janne Sidenius.

Uddrag fra Gi LOS december 2020, som kan læses HER