Udsatte bliver ofre for uambitiøs symbolpolitik

Udsatte børn, unge og voksne kommer til at betale prisen for et forbud mod private aktører på socialområdet. Forbuddet vil betyde, at borgere skal flyttes fra velfungerende tilbud, ligesom vigtig specialisering vil gå tabt. Det mener LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud, der kalder regeringens forslaget for uambitiøs symbolpolitik.

Social og sundhed

25. september 2020

Af Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef

”Det her rammer nogle af de mest udsatte borgere, når de skal flytte fra deres bolig, fordi regeringen vil lukke velfungerende sociale tilbud, udelukkende fordi de ikke er offentlige. Det er blandt andre børn, der har oplevet mange svigt i deres liv. Det er trist, at regeringen vil gå så langt for at gennemføre et idelogisk felttog mod ikke offentlige sociale tilbud. Det er uambitiøs symbolpolitik,” siger Laust Westtoft, der er politisk og strategisk chef i LOS.

Regeringen offentliggjorde torsdag aften i Ekstrabladet et forslag om at forbyde private aktører på socialområdet, så det udelukkende er offentlige, fonde eller selvejende institutioner, der kan drive sociale tilbud, som bo- og opholdssteder.

Rammer borgere med handicaps og psykiske lidelser

Laust Westtoft frygter, at mange sociale tilbud vil lukke, og at der derved går vigtig specialisering på handicap- og psykiatriområdet tabt.

”Mange af de ikke offentlige aktører, der i dag understøtter kommunernes forsyningsforpligtigelse, er højt specialiserede sociale tilbud, som tager sig af de borgere, som kommunerne ikke selv har institutioner til. Hvis regeringen tror, at de sociale tilbud blot kan ændres til fondseje eller selvejende, så gør de gjort regning uden vært. Mange tilbud vil desværre lukke, og det vil blandt andre ramme borgere med handicap og psykiske lidelser, der må flytte til offentlige steder, der ikke har den nødvendige specialisering. Det vil ligeledes betyde at mange socialpædagoger, pædagogmedhjælpere, sygeplejesker, lærere og andre faggrupper vil miste deres arbejde. Det er en alt for dyr pris at betale for samfundet,” siger Laust Westtoft, der ikke forstår regeringens opgør med de ikke offentlige tilbud.

”Der er intet belæg for at sige, at kvaliteten er højere i de offentlige tilbud. Tværtimod. Det viser myndighedernes egne undersøgelser. Så vi kan kun konkludere, at man vil de ikke offentlige tilbud til livs uanset konsekvenserne og uanset den oplevede kvalitet for borgere og pårørende og myndighedernes målte og dokumenterede kvalitet. Det er ikke kønt for en regering, der ledes af en statsminister, der kalder sig børnenes statsminister. For særligt børnene bliver tabere i dette politiske spil,” siger Laust Westtoft.

Laust Westtoft appellerer til, at regeringen tænker sig om og fokuserer på kvalitet frem for idelogi.

”Vi er enige i, at der er brug for grænser i forhold til store fortjenester i ikke offentlige tilbud, ligesom tilsynet med både offentlige og ikke-offentlige sociale tilbud skal styrkes. Men vi skal se samlet på området, så vi løfter kvaliteten hele vejen rundt i stedet for kun at fokusere på ejerskabet af nogle tilbud,” siger Laust Westtoft.