Nedbring vold på bosteder: Tre konkrete tiltag med revision og forbedring

I dag lider både ansatte og anbragte borgere i al for høj grad under voldsepisoder og risikofyldte anbringelser. LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud arbejder for at nedbringe antallet af voldsepisoder på landets sociale tilbud. LOS opfordrer til, at den politiske radar stilles ind på fejlbehæftede visitationer, gennemsigtighed omkring de sociale tilbuds kompetencer og akutpsykiatrien.

Social og sundhed

9. september 2018

Af Anja Dhyrbye

Ombudsmanden opfordrer til at indføre ens retningslinjer og handleplaner på landets psykiatriske botilbud i tilfælde af voldsepisoder. Et oplagt indsatsområde men LOS mener, at initiativet ikke bør stå alene. Det skal bakkes op af andre konkrete tiltag, der trænger til revision og forbedring.

Opprioriter visitationsprocessen og visiter rigtigt – første gang

Landsorganisationen opfordrer til at sætte særligt fokus på at få styrket visitationsprocessen samt handleplanerne, der skal følge med den enkelte anbringelse. Det er utrolig vigtigt, at borgere får det rette tilbud første gang. Det offentliges visitationer er ofte fejlbehæftede og beror på mangelfulde eller ikke-eksisterende handleplaner. En intern undersøgelse blandt Landsorganisationens medlemsvirksomheder peger på, at der mangler en handleplan i næsten halvdelen af sagerne.

Skab større gennemsigtighed i forhold til faglighed og målgrupper

Det har hele tiden været regeringens politik at nedbringe antallet af voldsepisoder på botilbud, og en klarere målgruppedefinition er et af de initiativer, der kan styrke anbringelserne. ”Som branche skal vi lytte til, når politikere og offentlige instanser fortæller, at de har brug for bedre at kunne gennemskue fagligheden på botilbuddene,” udtaler direktør I LOS Michael Graatang. ”Derfor skal vi samarbejde om bedre faglige forudsætninger i visitationen – men også bedre betingelser for at vurdere de sociale tilbuds faglighed og målgrupper”.

Styrk akutpsykiatrien

Antallet af sengepladser i psykiatrien er faldet. Samtidig opleves der alt for ofte overfald og voldsepisoder på bosteder. LOS erfarer, det er en massiv udfordring og potentielt trusselsbillede mod både ansatte og medbeboere, når borgere ikke kan blive indlagt på psykiatriske skadestuer, eller når bostederne tager mod psykisk syge borgere, der ikke er færdigbehandlede. Ifølge en undersøgelse blandt LOS’ medlemsvirksomheder, har en 1/3 oplevet at blive afvist, når de stod med en borger, som de fagligt vurderer, skulle indlægges til psykiatrisk behandling. ”LOS opfordrer til, at akutpsykiatriske indsatser prioriteres højt. Både med flere sengestuepladser på modtageafdelingerne og ressourcer til akutpsykiatrisk udrykningstjeneste, som kan møde borgeren i de nære omgivelser,” udtaler Michael Graatang.

 

Kontaktperson: Anja Dhyrbye, kommunikationsrådgiver ad@los.dk / tlf. 50507917