Aflastningshjemmet Søhus

Kontakt

Hovednummer: 4717 2661

Leder Anja Lindhardt: 31902661

www fonden søhus

Adresse

Aflastningshjemmet Søhus
Madam Anes Vej 4
3670 Veksø Sjælland

Region: Hovedstaden
Kommune: Egedal
CVR nr.: 28458630

Om Aflastningshjemmet Søhus

Tilbud:

  • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
  • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

  • Aflastning

Målgrupper:

  • Fysiske handikap
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Aldersgrupper:

  • 13-17år
  • 18-23år

OBS: 12-23

Fonden Søhus modtager psykisk og fysisk (multi) handicappede hjemmeboende børn og unge mennesker i skiftende aflastningsophold, gerne som bruger kørestol, er ble bruger og evt. indtager sonde føde. Brugerne i aflastningen er udredt med fysiske og psykiske intellektuelle funktionsnedsættelser med en non verbal kommunikation. Det betyder massive begrænsninger i livsbetingelserne, uden døgn hjælpere. I Søhus hjælper vi brugerne med alt dagligt, så de kan deltage i samfundslivets handicapvenlige aktiviteter. Søhus har en handicapvenlig bus med plads til kørestole, som bruges flittigt til udflugter og ture. I aflastningen anerkendes lægeordinæret medicin, hvis medicinen medsendes hjemmefra i dags doseringsæsker.

Pladser: 3

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: kr. 3.172,00 pr. døg

Opsigelsesvarsel: en md + 15 dage

Leder: Anja teildorf Lindhardt

Bestyrelsesformand: John Olsen

Antal ansatte: 3

Fuldtidsstillinger: 2,7

Organisationstype: Vælg type

Oprettelsesår: 1988

Resume af standardbeskrivelse:

Fonden Søhus definerer menneskers handicap til, at selve handicappet ligger uden for mennesket, hvor det ikke er en eller flere skavanker hos det enkelte menneske der er problemet. Søhus mener fokus i stedet burde rettes hen mod den eller de skavanker ved de omkrigliggende livsbetingelser omgivelserne byder handicappede menneskers hverdag. Livsbetingelser der i alt for mange tilfælde i hverdagen begrænser handicappede mennesker og menneskebørns basale behov og krav, til den medmenneskelige ligeret de burde have ret til.

Der bør sættes større politisk fokus på det enkelte menneskes kompensationsbehov, til ubetinget at få adgang til den (livs) nødvendige støtte og hjælp til at kunne fungere på lige fod med andre mennesker.

Aflastningshjemmet Søhus definerer handicapbegrebet, til det miljørelaterede, hvor fokus sættes på:

Funktionsnedsættelser + Barriere = Handicap

Funktionsnedsættelser + Kompensation = Lige muligheder

Find vej