Adresse

Opholdsstedet i Bogense
Stegøvej 2,
5400 Bogense

Region: Syddanmark
Kommune: Nordfyns
CVR nr.: 27829317

Om Opholdsstedet i Bogense

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 10-29 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Opholdsstedet i Bogense tager grundigt stilling til, om den pågældende elev vil kunne få udbytte af programmet, og om den unge passer i den pågældende elevgruppe. I samarbejde med den anbringende kommune arrangeres et besøg, hvor den unge samt forældre præsenteres for opholdsstedets tilbud. Den nye elev bliver taget godt imod, støttet med de ting vedkommende har brug for, så det bliver en god start på alt det nye! Eleverne kan være på Opholdsstedet i Bogense i flere år, og der er også mulighed for at bo her efter det 18. år. Senest 6 måneder før eleven slutter, holder vi et møde med sagsbehandler og evt. andre samarbejdspartnere og opnår overensstemmelse om den videre plan. Vi har mulighed for at støtte den unge i udslusningsforløbet herfra. Der er desuden mulighed for, at eleven fortsat bliver boende her, mens han/hun starter på STU, FGU, EGU eller anden ungdomsuddannelse.

Pladser: 22

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 86.141 kr for §43

Dagtilbud: 22.500 kr.

Andre sociale tilbud: Aflastning/døgn 2.832 kr

Opsigelsesvarsel: 1 mdr frem til udgang

Leder: Bente Hansen

Visitationsansvarlig: Bente Hansen, tlf.: 21495704

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2004

Find vej