Opholdsstedet i Bogense

Adresse

Opholdsstedet i Bogense
Stegøvej 2,
5400 Bogense

Region: Syddanmark
Kommune: Nordfyns
CVR nr.: 27829317

Om Opholdsstedet i Bogense

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 13-29 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Opholdsstedet i Bogense tager grundigt stilling til, om den pågældende elev vil kunne få udbytte af programmet, og om den unge passer i den pågældende elevgruppe. I samarbejde med den anbringende kommune arrangeres et besøg, hvor den unge samt forældre præsenteres for opholdsstedets tilbud. Den nye elev bliver taget godt imod, støttet med de ting vedkommende har brug for, så det bliver en god start på alt det nye! Eleverne kan være på Opholdsstedet i Bogense i flere år, og der er også mulighed for at bo her efter det 18. år. Senest 6 måneder før eleven slutter, holder vi et møde med sagsbehandler og evt. andre samarbejdspartnere og opnår overensstemmelse om den videre plan. Vi har mulighed for at støtte den unge i udslusningsforløbet herfra. Der er desuden mulighed for, at eleven fortsat bliver boende her, mens han/hun starter på STU, FGU, EGU eller anden ungdomsuddannelse uddannelse.

Pladser: 22

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 78.240 kr.

Dagtilbud: 22.500 kr.

Andre sociale tilbud: Aflastning/døgn 2.572 kr

Opsigelsesvarsel: 1 mdr frem til udgang

Visitationsansvarlig: Bente Hansen, tlf.: 21495704

Leder: Bente Hansen

Bestyrelsesformand: Jytte Fruelund

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2004

Resume af standardbeskrivelse:

Vi har til huse i det tidligere garveri i Bogense, som er bygget om og indrettet som et moderne, lyst og venligt sted at bo, med særdeles gode rammer for børn og unge. Opholdsstedet startede i 2004, men der har været skole her i mere end 30 år. Vi har vores egen lille oase med lys og luft, både inde og ude. Der er 100 meter til vandet, og omkring opholdsstedet er der en flot park med boldbaner, bålplads, køkkenhave, æbletræer, blomster og masser af plads. Opholdsstedet er et godt hjem for de unge, som bor her. Det er præget af en aktiv dagligdag med et program tilpasset de unge, og aktiviteterne foregår ofte i små grupper eller individuelt, hvor det er bedst. Det drejer sig om at lære at begå sig, knytte venskaber, udvikle egne ressourcer og talenter, blive styrket fysisk og psykisk, at få en masse gode oplevelser og i det hele taget blive dygtig til mange ting. Vi ønsker at højne de unges selvværd, og at klargøre dem til et indholdsrigt voksenliv i fællesskab med andre.

Download standardbeskrivelse

Find vej