Skovly

Kontakt

Hovednummer: 8689 8444

www.skovlyry.dk

Adresse

Skovly
Nørreskovvej 3
8680 Ry

Region: Midtjylland
Kommune: Skanderborg
CVR nr.: 78627719

Om Skovly

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Dagligdagen på Skovly er forudsigelig med en tydelig rytme, fastlagt og udført af pædagogisk uddannet personale. Vi ønsker at dagligdagen på Skovly er så hjemlig som muligt. Vi er altid minimum to på arbejde og oftest en kvinde og en mand. Vi vægter fokus på tryghed, ro, omsorg, nærvær, gode oplevelser, personlige udvikling og deltagelse i praktiske gøremål. Vi tilstræber en homogen men forskellig sammensætning af børnegruppen. Derfor tager vi det enkelte barns køn, alder og problemfelt i betragtning ved visitationen. Vi ser børnene individuelt, som unikke personligheder og med hver deres behov for støtte og vejledning til en mere positiv udvikling og identitet. Børnene gives et passende medansvar for stedet gennem deltagelse i dagligdagens pligter som rengøring, indkøb, tøjvask m.m. Samlet skal det være med til at gøre børnene selv hjulpne og gøre dem ansvarlige overfor Skovly, som deres sted.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 83715,5

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Hans Ole Hamborg Jørgensen og Heine Lejsgaard

Visitationsansvarlig: Hans Ole Hamborg Jørgensen og Heine Lejsgaard, tlf.: 86898444

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej