Småskolen i Roskilde

Adresse

Småskolen i Roskilde
Boserupvej 77
4000 Roskilde

Region: Hovedstaden
Kommune: Roskilde
CVR nr.: 26579902

Om Småskolen i Roskilde

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-18 år/23

Narrativ. Ressourceorienteret. Anerkendende. Relationsskabende. Kognitiv. KRAP

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 7

Døgntilbud: 73.964

Andre sociale tilbud: 72.046. §107

Opsigelsesvarsel: Løbende måned +1 mån

Visitationsansvarlig: Pia Cardell, tlf.: 42612389

Leder: Pia Cardell

Bestyrelsesformand: Inger Bertelsen

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 7,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

[Vores overordnede mål med den unge, som er anbragt på opholdsstedet er at højne livskvaliteten. Det er ikke vores opgave at definere de unges livskvalitet, men derimod, at give dem redskaberne til at opnå den livskvalitet de definerer for sig selv. Det er samtidig vores mål, at støtte den unge mod positiv udvikling, hvor den unge bliver så selvhjulpen og uafhængig som muligt, med henblik på at kunne opnå en selvstændig voksentilværelse. Vi arbejder altid ud fra et positivt udviklings syn hvor ressourcer og kompetencer synliggøres og styrkes. Vi støtter den unge ved at vejlede og give redskaber til at håndtere givne situationer, altid afstemt efter den unges kompetencer og udviklings mål. Vi arbejder ud fra en relationspædagogisk tilgang, hvor vi tror på, at det er i relationen mellem mennesker at udviklingen sker. Vi gør os derfor meget umage med at være omsorgsfulde, engageret og trygge voksne som de unge kan have tillid til. Vi har fokus på den anerkendende tilgang, hvor vi værdsæ

Find vej