Adresse

Opholdsstedet i Roskilde
Boserupvej 77
4000 Roskilde

Region: Sjælland
Kommune: Roskilde
CVR nr.: 26579902

Om Opholdsstedet i Roskilde

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 4-18 år/23

Narrativ. Ressourceorienteret. Anerkendende. Relationsskabende. Kognitiv. KRAP.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 73.964

Andre sociale tilbud: 72.046. §107

Opsigelsesvarsel: Løbende måned +1 mån

Leder: Pia Cardell

Visitationsansvarlig: Pia Cardell, tlf.: 42612389

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 8,83

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Find vej