St. Torøje

Adresse

St. Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 26551838

Om St. Torøje

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-22 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relation Anerkendelse Kommunikation Nærvær Relationer og nærvær er nøglen til at kunne arbejde konstruktivt med det enkelte barn/ung. Gennem relationer og nærvær skaber vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 82.122

Andre sociale tilbud: Akutpris 4500 kr. pr. påbegyndt døgn

Opsigelsesvarsel: lb md + 1måned

Leder: Birgitte Bugge

Visitationsansvarlig: Birgitte Bugge, tlf.: 51217559

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej