St. Torøje

Kontakt

Hovednummer: 2555 0903

Mobiltelefon: 25550903

www.sttoroje.dk

Adresse

St. Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 26551838

Om St. Torøje

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-23 år

Relationer og nærvær er nøglen til at kunne arbejde konstruktivt med det enkelte barn/ung. Gennem relationer og nærvær skaber vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker. Åben dialog handler om at kommunikere åbent, at vi kan sige hvad vi mener og føler, samt at legalisere, at vi ikke altid er enige og ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for at den enkelte kommer til orde, og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på sine følelser. Tydelighed skaber vi i dialogen, når det er nødvendigt at markere, hvem der er den voksne og bestemmende faktor. Vi skaber rammer, sætter grænser og stiller krav, som den enkelte kan forholde sig til, gennem tydelig kommunikation. Det ambitions frie rum benytter vi os af for at give plads og albuerum til den enkeltes holdninger og meninger. Det kan være nødvendigt at vi som voksne engang imellem slipper vores ambitioner på børnenes/de unges vegne, så vi ikke virker som en "spændetrøje" på dem.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 73028,- kr.

Opsigelsesvarsel: lb md + 1måned

Visitationsansvarlig: Helle Christensen, tlf.: 23480943

Leder: Helle Christensen

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

På opholdsstedet Store Torøje har vi en tydelig struktureret og planlagt hverdag. Det er vigtigt at alle børn/unge er forberedt på indholdet af deres dag. Det betyder meget at de er klar over hvem der kommer på arbejde, hvem af personalet der skal sove der om natten, og hvad deres program er for dagen. Fritiden bruges både individuelt og i fællesskabet. Der er mulighed for at deltage i det lokale foreningsliv - ridning, fodbold, badminton, spejder osv. Det er alt efter interesse og muligheder. Vi prioriterer legeaftaler. Det kan være med klassekammerater eller børn fra andre opholdssteder/plejefamilier. Vi opfordrer vores børn til at danne relationer uden for børnegruppen på opholdsstedet. Det er fast i vores program at, vi hver anden lørdag tager på tur ud af huset. Det er ture med sport, natur eller kultur som overskrift. I ferier tager vi på ture af mellem 1-7 dages varighed i ind og udland. Vi vægter traditioner højt i forbindelse med fødselsdage, forældredage og højtider.

Download standardbeskrivelse

Find vej