St. Torøje

Adresse

St. Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

Region: S
Kommune: F
CVR nr.: 26551838

Om St. Torøje

Tilbud:

 • 1

Tillægsydelser:

 • 1
 • 9

Målgrupper:

 • 2
 • 5
 • 13
 • 17
 • 18

Diagnoser:

 • 13
 • 16
 • 17
 • 18

Aldersgrupper:

 • 2
 • 3
 • 4

OBS: 7-23 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationer og nærvær er nøglen til at kunne arbejde konstruktivt med det enkelte barn/ung. Gennem relationer og nærvær skaber vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker. Åben dialog handler om at kommunikere åbent, at vi kan sige hvad vi mener og føler, samt at legalisere, at vi ikke altid er enige og ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for at den enkelte kommer til orde, og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på sine følelser. Tydelighed skaber vi i dialogen, når det er nødvendigt at markere, hvem der er den voksne og bestemmende faktor. Vi skaber rammer, sætter grænser og stiller krav, som den enkelte kan forholde sig til, gennem tydelig kommunikation. Det ambitions frie rum benytter vi os af for at give plads og albuerum til den enkeltes holdninger og meninger. Det kan være nødvendigt at vi som voksne engang imellem slipper vores ambitioner på børnenes/de unges vegne, så vi ikke virker som en "spændetrøje" på dem.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 75383

Opsigelsesvarsel: lb md + 1måned

Visitationsansvarlig: Birgitte Bugge, tlf.: 51217559

Leder: Marianne Grim

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: V

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej