St. Torøje

Kontakt

Hovednummer: 5121 7559

Mobiltelefon: 51217559

Leder: marianne@lindersvold.dk
Daglig leder: birgitte@sttoroje.dk

https://opholdsstedet-storetoroje.dk/

Adresse

St. Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 26551838

Om St. Torøje

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-23 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationer og nærvær er nøglen til at kunne arbejde konstruktivt med det enkelte barn/ung. Gennem relationer og nærvær skaber vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker. Åben dialog handler om at kommunikere åbent, at vi kan sige hvad vi mener og føler, samt at legalisere, at vi ikke altid er enige og ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for at den enkelte kommer til orde, og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på sine følelser. Tydelighed skaber vi i dialogen, når det er nødvendigt at markere, hvem der er den voksne og bestemmende faktor. Vi skaber rammer, sætter grænser og stiller krav, som den enkelte kan forholde sig til, gennem tydelig kommunikation. Det ambitions frie rum benytter vi os af for at give plads og albuerum til den enkeltes holdninger og meninger. Det kan være nødvendigt at vi som voksne engang imellem slipper vores ambitioner på børnenes/de unges vegne, så vi ikke virker som en "spændetrøje" på dem.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 75383

Opsigelsesvarsel: lb md + 1måned

Visitationsansvarlig: Birgitte Bugge, tlf.: 51217559

Leder: Marianne Grim

Bestyrelsesformand: Anna Hoas

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

Vi bor i en hyggelig firelænget gård med masser af plads og muligheder for de børn og unge som finder et trygt og udviklende miljø. På opholdsstedet arbejder vi specifikt og målrettet med det enkelte barn, med fokus på nærvær og relationer i et anerkendende pædagogisk miljø med barnet i centrum. Vi tilstræber et miljø, der er præget af god kommunikation, hvor alle oplever at blive hørt, komme til orde og føle sig trygge. Vores målsætning er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for stedrets børn og unge, så de på trods af deres individuelle udfordringer kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, udfoldelse og sundhed som deres jævnaldrende. Vi modtager børn og unge i alderen 7 – 14 år og man kan blive boende indtil det 23. år. Vi tilhører det pædagogiske fællesskab omkring Skolecentret Lindersvold, hvilket giver vores børn og unge mulighed for at deltage i et udviklende skole- og uddannelsesmiljø med mange andre unge.

Download standardbeskrivelse

Find vej