Børn- og ungehjemmet STATIONEN

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 7456 7522

www.inst-stationen.dk

Adresse

Børn- og ungehjemmet STATIONEN
Fjelstrupvej 129
6100 Haderslev

Region: Syddanmark
Kommune: Haderslev
CVR nr.: 10635004

Om Børn- og ungehjemmet STATIONEN

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Misbrugsbehandling
 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

Vores pædagogiske fundament er eklektisk, da vi bruger en bred vifte af pædagogiske tilgange, som vi tilpasser med udgangspunkt i den enkeltes særlige vekslende behov og forudsætninger. Vi anvender mest en systemisk jeg-støttende relationspædagogik. Systemisk tankegang er først og fremmest optaget af relationer mellem mennesker. Vi og alle andre er en del af hinandens skæbne. Vores psykiske liv og velbefindende er afhængig af, at vi trives i omsorgsfulde og nærværende relationer. På Stationen ser vi relationen mellem de unge og de voksne på stedet som det vigtigste element i en bæredygtig udvikling hos de unge. Derfor har vi et konstant fokus på at sikre, udbygge, vedligeholde relationen mellem ung og voksen. Det foregår på alle niveauer og til alle tider. Det skal sikre den unge tryghed i processen, at forlade en del af sin tidligere identitet, for at opbygge en ny og mere hensigtsmæssig identitet og adfærd. Vi arbejder med høj grad af faglighed og har en individuel tilgang.

Pladser: 17

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 3334

Andre sociale tilbud: Individuelt

Opsigelsesvarsel: lb md + 1 mdr

Leder: Michael Dyhrberg Lau

Visitationsansvarlig: Michael Dyhrberg Lau, tlf.: 41302103

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1986

Find vej