Stationen

Kontakt

Hovednummer: 7456 7522

Mobiltelefon: 20325967

Administration: stationen@inst-stationen.dk

www.inst-stationen.dk

Adresse

Stationen
Fjelstrupvej 129
6100 Haderslev

Region: Syddanmark
Kommune: Haderslev
CVR nr.: 10635004

Om Stationen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-18

Pladser: 16

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 76075

Andre sociale tilbud: Individuelt

Opsigelsesvarsel: lb md + 1 mdr

Leder: Kenn Johnsen

Bestyrelsesformand: Hans Wildfang

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 21

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1986

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej