Teglgårdslund

Kontakt

Hovednummer: 6051 5583

Pædagog telefon: 26733372
Forstander : 60515583
Akut mobiltelefon(Døgn åben): 60515583

www.teglgaardslund.dk

Adresse

Teglgårdslund
Teglgårdslund 1
3400 Hillerød

Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
CVR nr.: 19796787

Om Teglgårdslund

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-26

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Teglgårdslund er målrettet unge mellem 15-26 år. Vi har mulighed for at modtage unge på §107, §66 og §76 jvf Serviceloven. Vores fulde målgruppebeskrivelse foreligger på tilbudsportalen. Nogle unge kommer direkte fra deres familie, hvor der gennem kortere eller længere tid er opstået forskellige former for problemer, resten af de unge kommer oftest fra en plejefamilie, et andet opholdssted eller en døgninstitution.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 53475

Andre sociale tilbud: Akutanbringelse 3000 kr pr døgn

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dage

Visitationsansvarlig: Thomas Brønd, tlf.: 60515583

Leder: Thomas Brønd

Bestyrelsesformand: Jens Dunweber

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1997

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej