Teglgårdslund

Kontakt

Hovednummer: 2684 3272

Pædagog telefon: 26733372
Forstander : 26843272
Akut mobiltelefon(Døgn åben): 26843272

www.teglgaardslund.dk

Adresse

Teglgårdslund
Teglgårdslund 1
3400 Hillerød

Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
CVR nr.: 19796787

Om Teglgårdslund

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-26

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Teglgårdslund er målrettet unge mellem 15-26 år. Vi har mulighed for at modtage unge på §107, §66 og §76 jvf Serviceloven. Vores fulde målgruppebeskrivelse foreligger på tilbudsportalen. Nogle unge kommer direkte fra deres familie, hvor der gennem kortere eller længere tid er opstået forskellige former for problemer, resten af de unge kommer oftest fra en plejefamilie, et andet opholdssted eller en døgninstitution.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 53475

Andre sociale tilbud: Akutanbringelse 3000 kr pr døgn

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dage

Visitationsansvarlig: Jan Fyllgraf, tlf.: 26843272

Leder: Jan Fyllgraf

Bestyrelsesformand: Jens Dunweber

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1997

Resume af standardbeskrivelse:

Teglgårdslunds pædagogik og værdigrundlag tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Anerkendelse er et stærkt virkemiddel – både i den rationelle proces og i den kulturelle kontekst. Måden vi er på, hvad vi siger og gør, former ikke blot det ydre miljø, men også mennesker, der sanser, føler, tænker og handler. Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og bygge videre på det. Når man maler fremtidsbilleder gælder det om at vise, hvad man ønsker sig i stedet for det, man gerne vil undgå. Når man benytter sig af den anerkendende tilgang betyder det ikke at man lukker øjnene for problemerne, men i stedet for kun at tage udgangspunkt i problemer og tale om det man vil undgå – så tale om det man gerne vil have. På den måde kan man styrke og bygge videre på det der allerede fungerer. Det vil også sige at man tager udgangspunkt i det man gerne vil have i stedet for det man helst vil undgå.

Find vej