Akut arbejdskraftsmangel

Man bør forberede sig på, at covid-19-pandemien kan vare længere end antaget. Derfor opfordrer Landsorganisationen for sociale tilbud, Danske Regioner, KL og fagforeningerne til i fællesskab at iværksætte en intensiv rekrutteringskampagne.

31. marts 2020

Af Steen Houmark
Journalist

https://www.nb-nyt.dk/2020/03/19/50856/brancheorganisation-forudser-akut-arbejdskraftmangel-paa-det-specialiserede-socialomraade/