Søgeresultater (482)

Faglig tilgang

Kanonen har grundet bredden i godkendte målgrupper en bred vifte af faglige tilgange og metoder. Den faglige tilgang til den enkelte unge vurderes individuelt og tilpasses den unges problematikker og eventuelle diagnose ...

3 ledige pladser

Kanonen

 • Region Midtjylland
 • 29 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud
 • 8761 0198

Faglig tilgang

x

0 ledige pladser

Møllehuset

 • Region Nordjylland
 • 8 pladser
 • Botilbud § 107
 • 9882 5080

Faglig tilgang

Tornsbjerggård er en Almennyttig Fond, som danner rammen om et bo - og arbejdsfællesskab godkendt til 19 udviklingshæmmede voksne. Livet på Tornsbjerggård tager udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn. Målgruppe ...

0 ledige pladser

Den Almennyttige Fond Tornsbjerggård

 • Region Midtjylland
 • 19 pladser
 • Botilbud § 107
 • 8655 0405

Faglig tilgang

Skolen har en holistisk, relationsorienteret tilgang til eleverne. Skolen arbejder ikke ud fra en enkelt pædagogik, men ud fra ”det der virker” for den enkelte elev. Low Arousal er en ikke-voldelig og konfliktnedtrap ...

2 ledige pladser

Heldagsskolen Lindersvold

 • Region Sjælland
 • 20 pladser
 • Skoler, STU
 • 3054 2004

Faglig tilgang

Vi tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor den unge er i centrum – som en del af fællesskabet. Den unge oplever tryghed, ligeværd og tilhørsforhold. Der tages altid udgangspunkt i hver enkelte unges ...

2 ledige pladser

Hovmosegaard STU

 • Region Hovedstaden
 • 10 pladser
 • STU
 • 4026 9815

Faglig tilgang

Relationen til den enkelte er det bærende element i vores pædagogiske praksis og faglige tilgange. Det er mødet med den enkelte og det, der sker i relationen, der er i fokus og sætter dagsordenen for vores pædagogiske ov ...

1 ledig plads

Lykkegard afd. Lykkebo

 • Region Sjælland
 • 4 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 8172 7268

Faglig tilgang

Tilbuddet er et helhedstilbud der henvender sig til borgere med varige psykiske funktionsnedsættelser og som ikke, med baggrund i deres adfærd, kan være i tilbud med andre borgere. Vi vil også kunne betjene borgere, der ...

0 ledige pladser

Ethos-bosted

 • Region Hovedstaden
 • 5 pladser
 • Botilbud § 107
 • 2818 1976

Faglig tilgang

Socialterapi (Rudolf Steiner pædagogik for voksne) Low Arousal Anerkendende pædagogik Jeg støttende samtale

2 ledige pladser

Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab

 • Region Syddanmark
 • 12 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 6269 1211

Faglig tilgang

Vi arbejder ud fra en systemorienteret referenceramme. I samarbejde med anbringelseskommunen, og under hensynstagen til det enkelte barns problematikker og resurser, arbejder Mosen med, at lære børn/unge de færdighede ...

0 ledige pladser

Fonden Mosen

 • Region Sjælland
 • 6 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2295 2265

Faglig tilgang

Risbygårds faglige tilgang er: Miljøterapeutisk og Anerkendende. Mentalisereing Benytter ICS

1 ledig plads

Risbygård

 • Region Sjælland
 • 8 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2942 1261

Faglig tilgang

Mistbænken: Mistbænken rummer borgere, der i hverdagen profiterer af struktur og forudsigelighed. Der lægges vægt på at skabe en hjemmelig atmosfære for borgerene. Mistbænken har i øjeblikket borgere med diagnoser in ...

1 ledig plads

Væksthuset S/I

 • Region Syddanmark
 • 13 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 7573 2667

Faglig tilgang

Se målgrupper for de enkelte tilbud på www.startskuddet.dk. Generelt er Startskuddets kernekompetence unge og voksne, der stort set alle uden held har været gennem en række anbringelses-, dag- og skoletilbud. Målgr ...

5 ledige pladser

Fonden Startskuddet

 • Region Sjælland
 • 15 pladser
 • Skoler
 • 5159 6911