Søgeresultater (479)

Faglig tilgang

Opholdsstedets formål og målsætning: Fondens/Institutionens formål er at yde praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte til unge fra 14 år og opefter med psykiske og/eller psykosociale problemer med det sigte, at fremme ...

1 ledig plads

Lundekollektivet

 • Region Hovedstaden
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 4870 7899

Faglig tilgang

Miljøterapeutiske grundprincipper

3 ledige pladser

Behandlingsstederne Langebjerggaard

 • Region Sjælland
 • 19 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Skoler, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107, STU
 • 2164 1336

Faglig tilgang

Bosted Danmarks speciale: Vores grundlæggende fokus er at skabe nogle strukturerede og forudsigelige rammer, så den enkelte borger kan navigere og udvikle sig. Vi tager, i vores arbejde, udgangspunkt i den enkelte bor ...

4 ledige pladser

BostedDanmark

 • Region Sjælland
 • 10 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 2674 7191

Faglig tilgang

Undervisning og behandling af børn og unge med adfærds, følelsesmæssige eller emotionelle forstyrrelser, med inddragelse af familien i et tæt samarbejde. Supervision af plejeforældre og opholdssteder. Da alle børn og ...

0 ledige pladser

Familieinstitutionen Topshøj

 • Region Sjælland
 • 24 pladser
 • Skoler, Familiebehandling
 • 5783 1221

Faglig tilgang

Målgruppen. Målgruppen omfatter udviklingshæmmede i lettere eller middelsvær grad fra 18 år. Generelt for gruppen er, at de er marginaliseret mennesker, der har svært ved at tilpasse sig samfundets normer med deres ...

0 ledige pladser

Botilbuddet Stjerneskud

 • Region Nordjylland
 • 20 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 6016 7641

Faglig tilgang

Vores mål er: at yde pædagogisk og praktisk støtte, at styrke den enkeltes selvfølelse og selvtillid, at fremme den enkeltes selvhjulpenhed, og at være eksponent for et godt og rigt liv. Vores pædagogiske arbejde tager ...

0 ledige pladser

Røllum Gl. Skole

 • Region Syddanmark
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, STU
 • 7461 3304

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang Kognitiv tilgang Relations pædagogisk tilgang Ressourceorienteret tilgang

2 ledige pladser

Opholdsstedet Porsgaard

 • Region Midtjylland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 5350 2991

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang Strukturpædagogisk tilgang Relations pædagogisk tilgang Ressource orienteret tilgang Inklusionspædagogisk tilgang

8 ledige pladser

Toldhuset

 • Region Sjælland
 • 27 pladser
 • Botilbud § 107
 • 5070 1370

Faglig tilgang

Relationen til den enkelte er det bærende element i vores pædagogiske praksis og faglige tilgange. Det er mødet med den enkelte og det, der sker i relationen, der er i fokus og sætter dagsordenen for vores pædagogiske ov ...

1 ledig plads

Lykkegard afd. Ungehuset

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 8172 7268

Faglig tilgang

Holmegaardshuset tilbyder akut og planlagte ophold for: -familier,gravide, mødre og børn 0 - 6 år. -børn/unge 6 - 17 år. Pædagogiske observationer,udarbejdelse af mål for o ...

3 ledige pladser

Holmegaardshuset

 • Region Sjælland
 • 37 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Familiebehandling
 • 4012 2101

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang Strukturpædagogisk tilgang

4 ledige pladser

Bofællesskabet Reinsholmgård

 • Region Hovedstaden
 • 6 pladser
 • Længerevarende botilbud §108
 • 2667 9567

Faglig tilgang

Krap

2 ledige pladser

Birkebo STU og Bostøtte

 • Region Nordjylland
 • 20 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 9854 4460