Søgeresultater (475)

Faglig tilgang

Strukturpædagogisk tilgang Narrativ tilgang Anerkendende tilgang

3 ledige pladser

Levefællesskabet Mervib

 • Region Sjælland
 • 13 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud
 • 6063 3026

Faglig tilgang

Miljøterapi På Grønsund arbejder vi Miljøterapeutisk og tager udgangspunkt i det dynamiske samspil mellem udviklingspsykologiske og neuropsykologiske faktorer. Vi tilbyder stabile og nære voksenrelationer til få relevan ...

1 ledig plads

Grønsund

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 2219 0356

Faglig tilgang

Den unge skal besidde en vis grad af tilknytningsevne for at kunne indgå i relationen. I miljøterapeutisk arbejdes der jeg-støttende og spejlende i samspil med den unge. Dette hjælper den unge til at lære sig selv bedre ...

1 ledig plads

Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Tornbrinken

 • Region Sjælland
 • 8 pladser
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 7023 2929

Faglig tilgang

Neuropædagogik. Relationspædagogik. Anerkendelse.

0 ledige pladser

Boformen Gaia

 • Region Nordjylland
 • 10 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 9828 3020

Faglig tilgang

Anerkendelse, relations arbejde og udviklingstøtte.

3 ledige pladser

Bækkely

 • Region Sjælland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 5487 2511

Faglig tilgang

Neuropædagogisk tilgang

0 ledige pladser

Opholdsstedet Infinitus

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2611 4698

Faglig tilgang

Vores tilgang er centreret omkring høj faglighed og vigtigst af alt medmenneskelighed. Vi tror på at udvikling sker gennem samarbejde, rummelighed, indføling og faglighed. Vi arbejder ud fra værdiskabende relationer. ...

1 ledig plads

Fonden Husene

 • Region Syddanmark
 • 16 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 6261 6336

Faglig tilgang

Vi arbejder med KRAP, som er en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, hvor tilgangen og menneskesynet er kernen i det pædagogiske arbejde. Vi vil desuden arbejde med TEACCH, som tager udgangspunkt i st ...

4 ledige pladser

Børne og Ungdomshuset Sønderport

 • Region Nordjylland
 • 6 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 2254 3415

Faglig tilgang

Nordjysk Børne-ungecenters afdeling Tranum Enge har pårørende-service, hvor vi uden merudgifter stiller en lejlighed til rådighed i weekends, ferier mm. - som forældre og den unge sammen kan benytte efter aftale. Tranum ...

1 ledig plads

Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter afd. Tranum Enge

 • Region Nordjylland
 • 6 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Andre sociale tilbud
 • 9823 2970

Faglig tilgang

Målgruppe: Børn og unge fra 6 år med sociale og psykiske problemer, herunder omsorgssvigtede og/eller sentudviklede. De unge kan være kendetegnede ved flere af følgende forhold: -Sociale,- adfærds, – og følelsesm ...

3 ledige pladser

Øster Gl. Skole

 • Region Syddanmark
 • 16 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 5196 1250

Faglig tilgang

Boglig og praktisk tilgang

0 ledige pladser

Natur- & Helhedsskolen Billesbølle

 • Region Syddanmark
 • 45 pladser
 • Skoler, Andre sociale tilbud
 • 3171 4306

Faglig tilgang

Læs mere her: https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/Details?area=5341&freetext=erhvervsskolen%202011%20botilbud&id=799110&tab=6197

7 ledige pladser

Erhvervsskolen af 2011 botilbud

 • Region Hovedstaden
 • 7 pladser
 • Botilbud § 107
 • 2071 3311