Søgeresultater (481)

Faglig tilgang

Anerkendende og miljø terapeutisk tilgang

0 ledige pladser

Opholdsstedet landmark

 • Region Midtjylland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2992 7130

Faglig tilgang

….

0 ledige pladser

Karlslunde Dagskole

 • Region Sjælland
 • 30 pladser
 • Skoler
 • 4616 1612

Faglig tilgang

opholdsstedet modtager piger i alderen 12-18 år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er piger, der har været kendetegnet ved en stærk udadrettet adfærd eller piger, der viser en selvdestruktiv adfærd. Piger med en ...

0 ledige pladser

Det gamle apotek

 • Region Sjælland
 • 6 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2381 8174

Faglig tilgang

Unge ( fra 18 år) med psykisk udviklingshæmning eller sen udvikling. Psykiske lidelser. Fokus på rehabilitering, udvikling og inklusion.

9 ledige pladser

Toldhuset

 • Region Sjælland
 • 27 pladser
 • Botilbud § 107
 • 5070 1370

Faglig tilgang

§ 108 inst.

0 ledige pladser

Fonden Boformen Sporet

 • Region Nordjylland
 • 4 pladser
 • Andre sociale tilbud, Længerevarende botilbud §108
 • 2061 2247

Faglig tilgang

KRAP

0 ledige pladser

Botilbud Feddet

 • Region Nordjylland
 • 20 pladser
 • Botilbud § 107
 • 9888 4405

Faglig tilgang

vi modtager borger med senhjerneskade

0 ledige pladser

Botilbuddet Tonnismarken

 • Region Nordjylland
 • 1 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 2961 8688

Faglig tilgang

Børn & Unge med vidtgående Psykiske handicap, autisme, hjerneskadet,omsorgssvigt. tilknytnings forstyrrelser, Downs syndrom og adhd.

0 ledige pladser

Kronhjorten

 • Region Hovedstaden
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 4827 9001

Faglig tilgang

§107, §108, grov børnemishandling og/eller hjerneskadede Læs mere om os på www.lillenorremark.dk Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker du blot at få en snak med os, så kan du træffe os via vibeke@lilleno ...

4 ledige pladser

Bostedet Oasen ApS

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 2144 9267

Faglig tilgang

Observerende, udredende og udviklingsorienteret helhedsindsats med barnet/ den unge og deres familier.- på et naturskønt område med gode fysiske rammer,- såvel ude som inde, med hyggelige faciliteter.

0 ledige pladser

Fonden Egesborg

 • Region Sjælland
 • 13 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2711 1932

Faglig tilgang

FORMÅL Målet for behandlingen i Lindehuset er at bygge bro til en livskvalitet ud fra egne værdier, have noget at stå op til på den anden side og kunne klare sig selv. Beboeren vil som udgangspunkt opnå større fred og r ...

2 ledige pladser

Fonden Lindehuset

 • Region Sjælland
 • 5 pladser
 • Botilbud § 107
 • 5965 0700

Faglig tilgang

Huset Scheving er et døgn og dagtilbud målrettet borgere med Autismespektrum forstyrrelser evt. med ko-morbiditeter (følge/med- lidelser) samt andre tilstande der som fællesnævner har behov for et struktureret og rammet ...

0 ledige pladser

Fonden Huset Scheving

 • Region Midtjylland
 • 9 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 9388 4075