Søgeresultater (472)

Faglig tilgang

Tryghed Vedholdenhed Rummelighed Nærhed Disse fire ord, danner grundstammen i vores tilgang. Karakteristika for målgruppen er at borger ofte har været ude for utallige ind/genlæggelser på psykiatriske afde ...

3 ledige pladser

Botilbudet Anker

 • Region Midtjylland
 • 6 pladser
 • Botilbud § 107
 • 9788 8910

Faglig tilgang

Miljø terapeutisk tilgang

1 ledig plads

Asgaard – Sødinge

 • Region Syddanmark
 • 12 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 6262 3762

Faglig tilgang

Vi er et aflastningstilbud i weekender og ferier. KoloFRI er et alternativ til aflastningsfamilier og et supplement til plejefamilier

0 ledige pladser

Fonden koloFRI

 • Region Sjælland
 • 24 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Andre sociale tilbud
 • 3165 8191

Faglig tilgang

Struktur / genkendelighed,gennem involvering. Domsfældte udviklingshæmmede. Vi modtager fra domstype 2 til og med domstype 5. §108, §107 og §85

3 ledige pladser

Fonden Damkjærgaard Børkop

 • Region Syddanmark
 • 18 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Længerevarende botilbud §108
 • 7586 1980

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang Kognitiv tilgang Relations pædagogisk tilgang Ressourceorienteret tilgang

2 ledige pladser

Opholdsstedet Porsgaard

 • Region Midtjylland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 2129 7873

Faglig tilgang

Åse Marie er et botilbud/hjem for borgere med aktivt misbrug af såvel alkohol og stoffer.

2 ledige pladser

Botilbuddet Åse Marie

 • Region Sjælland
 • 24 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 2452 0041

Faglig tilgang

Sentudviklede unge med socio-emotionelle, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer. Unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. En del unge har problemstillinger, som grænser til det psykiatriaske område – AD ...

1 ledig plads

Bøgelund CFU

 • Region Syddanmark
 • 27 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 3035 0399

Faglig tilgang

Den Selvejende Institution Nybros faglige målsætninger består af følgende overskrifter: - Højst mulig deltagelse i samfundslivet - At kunne mestre sit liv bedst muligt - At bo og leve så selvstændigt som muligt - At ...

2 ledige pladser

Den Selvejende Institution Nybro

 • Region Syddanmark
 • 23 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 7462 0852

Faglig tilgang

Botilbud for unge og voksne, der har behov for en genkendelig struktur. Og som kunne have diagnosen inden for autisme spekteret, ADHD eller lign.

1 ledig plads

Fonden Værket

 • Region Midtjylland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 8615 2446

Faglig tilgang

Vores omdrejningspunkt er socialpædagogisk arbejde og vejledning, og vores faglige målsætninger centrerer sig derfor om at sikre, at deltagerne: kan holde fri i kendte og trygge rammer. -får mulighed for at være i posi ...

0 ledige pladser

Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende Pædagoger ApS

 • Region Sjælland
 • 10 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Andre sociale tilbud
 • 2513 2001

0 ledige pladser

Rederiet Livet ApS

 • Region Hovedstaden
 • 3 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2818 1425

Faglig tilgang

Vi har et anerkendende pædagogisk miljø der danner relationer, gerne med lidt humor.

0 ledige pladser

Solsikken

 • Region Sjælland
 • 6 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 5826 1024