Søgeresultater (487)

Faglig tilgang

Granhøjens Botilbud er en samlet betegnelse for 8 botilbud.

24 ledige pladser

Granhøjens Botilbud A/S

 • Region Sjælland
 • 73 pladser
 • Botilbud § 107
 • 5993 2301

4 ledige pladser

St. Torøje

 • Region Sjælland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 2555 0903

Faglig tilgang

Christianshede tilbyder et aktivt udviklingsmiljø med fokus på den enkeltes behov. Vores besøgslandbrug med forskellige dyr indgår som praktisk undervisningsværksted i skoletid og fritid. Skolen har mange forskellige fa ...

13 ledige pladser

Christianshede

 • Region Midtjylland
 • 17 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 8686 9222

Faglig tilgang

Relationspædagogik

4 ledige pladser

Take Care ApS

 • Region Sjælland
 • 12 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107, Skoler, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 5029 7831

Faglig tilgang

Skolens gode normering 1:3 betyder, at vi kan skabe gode virkelig resultater både personligt og fagligt. Afklare elevens ressourcer, tilrettelægge og kombinere individuel undervisning med behandling. Skabe et undervisnin ...

0 ledige pladser

Tappernøje Dagskole

 • Region Sjælland
 • 15 pladser
 • Skoler, Andre sociale tilbud
 • 4042 2359

Faglig tilgang

Vores værdigrundlag er, at udvide rammerne for beboerne. At sætte mål via handleplaner i bofællesskabet samt i nærmiljøet. At styrke og støtte det sociale netværk. At styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser og deri ...

1 ledig plads

Pernillebo

 • Region Sjælland
 • 5 pladser
 • Botilbud § 107
 • 2154 3035

Faglig tilgang

Safehouse Jylland - trygge og sikre opholdssteder for børn og unge, som udsættes for negativ social kontrol. Safehouse Jylland er delt op i henholdsvis en pige afdeling for 12 - 17 år og en drenge/ unge mænd for 13 - 17 ...

0 ledige pladser

Safehouse-Jylland

 • Region Hovedstaden
 • 4 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 7023 3400

Faglig tilgang

Langholt tilbyder langvarigt ophold for mennesker med nedsat funktionsevne og udviklingsforstyrrelser, som ofte har en problemskabende adfærd.

2 ledige pladser

Langholt

 • Region Sjælland
 • 17 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 5444 7212

Faglig tilgang

Corvia bruger følgende faglige tilgange: Anerkendende tilgang - Vi arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i det menneske vi oplever. De Små Skridt - Vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone og søger derigenn ...

1 ledig plads

Fonden Corvia

 • Region Midtjylland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 3027 8355

Faglig tilgang

Special viden inden for autisme spekteret og ADHD, vi møder vores borgere ud fra en kognitiv og anderkendende tilgang, vi skaber et low arousel miljø ud fra teacch tankegangen, for at vores borger får den ro og forudsige ...

0 ledige pladser

Fonden udsigten

 • Region Midtjylland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107
 • 8625 3253

Faglig tilgang

opholdsstedet modtager piger i alderen 12-18 år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er piger, der har været kendetegnet ved en stærk udadrettet adfærd eller piger, der viser en selvdestruktiv adfærd. Piger med en pe ...

0 ledige pladser

Det gamle apotek

 • Region Sjælland
 • 6 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 2381 8174

2 ledige pladser

Rosengården

 • Region Sjælland
 • 10 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 5576 7004