Søgeresultater (470)

Faglig tilgang

Den værdsættende samtale går godt i tråd med KBU's målsætning om indbyrdes respektfuld behandling. Der bygges videre på beboerens egen erfaring med, hvad der virker til at opnå positiv udvikling. Værdsættende samtale an ...

2 ledige pladser

Konsulentbistand & Botilbud til Unge

 • Region Sjælland
 • 5 pladser
 • Botilbud § 107
 • 2094 3942

Faglig tilgang

Opholdssteder : Intensiv socialpædagogisk indsats med tilknyttet psykolog. Skole/Undervisning/dagbeskæftigelse: Tæt samarbejde med de skoler/uddannelsessteder hvor vores unge er visiteret til. Praktisk Afdeling. D ...

2 ledige pladser

Fonden Karise Ungdomshus

 • Region Sjælland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud
 • 5678 8889

Faglig tilgang

….

0 ledige pladser

Karlslunde Dagskole

 • Region Sjælland
 • 30 pladser
 • Skoler
 • 4616 1612

Faglig tilgang

Vores faglige tilgang udgår fra den narrative metode og der arbejdes ud fra hver enkelt persons behov med brug af fx: KAT (flere ugentlige samtaler efter ønsker og behov), mindfulness, KRAP, NADA, empowerment, DGI(kost ...

0 ledige pladser

Ubbely Krisecenter – Storkøbenhavn

 • Region Hovedstaden
 • 7 pladser
 • Kvindekrisecentre § 109, Forsorgshjem/herberg § 110
 • 2713 1710

Faglig tilgang

Unge med en diagnose indenfor autismespektret, der er tilmeldt og følger en uddannelse eller forbereder sig herpå. Langt de fleste vil have en diagnose på Aspergers Syndrom, men det kan ikke udelukkes, at unge med andr ...

3 ledige pladser

Kollegiet Vestergade

 • Region Syddanmark
 • 22 pladser
 • Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 6262 2080

Faglig tilgang

Skolen har en holistisk, relationsorienteret tilgang til eleverne. Skolen arbejder ikke ud fra en enkelt pædagogik, men ud fra ”det der virker” for den enkelte elev. Low Arousal er en ikke-voldelig og konfliktnedtrap ...

2 ledige pladser

Heldagsskolen Lindersvold

 • Region Sjælland
 • 20 pladser
 • Skoler, STU
 • 3054 2004

Faglig tilgang

Storskovens målgruppe er samfundets mest sårbare og udsatte unge Det er derfor vigtigt for os, at udgøre et pædagogisk alternativ for netop de unge. Vi arbejder ud fra en individuel tilrettelagt udviklingsplan, der t ...

0 ledige pladser

DSI Storskoven

 • Region Syddanmark
 • 33 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 3177 6741

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang Strukturpædagogisk tilgang

3 ledige pladser

Bofællesskabet Reinsholmgård

 • Region Hovedstaden
 • 6 pladser
 • Længerevarende botilbud §108
 • 2667 9567

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang, Empowerment, Narrativ tilgang og NADA

0 ledige pladser

VestaRAM

 • Region Midtjylland
 • 10 pladser
 • Kvindekrisecentre § 109
 • 5090 0061

Faglig tilgang

Overordnet er Granlundens socialpædagogiske struktur og tilgang ’Den professionelle familie’, hvilket er et grundlæggende udgangspunkt for hele personalegruppens helhedsorienterede arbejdsindsats. Vi er et bofællesskab, ...

3 ledige pladser

Botilbud Granlunden

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 5477 0416

Faglig tilgang

KRAP: Ressourceorienteret tilgang Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang Kognitiv tilgang Motiverende Samtale Empowerment

1 ledig plads

Formatus Opholdssted

 • Region Sjælland
 • 15 pladser
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 2764 5959

Faglig tilgang

Vi arbejder på Vædderbo med en ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, med høj grad af kognitiv påvirkning. Vores pædagogik er baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning. På Vædderbo er de ung ...

1 ledig plads

Vædderbo

 • Region Nordjylland
 • 43 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 9772 0718