Søgeresultater (479)

Faglig tilgang

Systemisk pædagogik med miljøterapeutiske metoder

4 ledige pladser

Springbrættet

 • Region Midtjylland
 • 18 pladser
 • Botilbud § 107, Skoler, Andre sociale tilbud, Familiebehandling
 • 4042 2605

Faglig tilgang

MENTALISERINGSBASERET TILGANG: Teori om mentalisering opstiller en teoretisk ramme om børns udvikling samt om konsekvenserne af traumer og omsorgssvigt. Mentalisering udvikles i barnets samspil med dets omsorgsgivere. ...

2 ledige pladser

Fonden Sparta

 • Region Midtjylland
 • 29 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 3616 0100

Faglig tilgang

Asgaards pædagogik tager udgangspunkt i KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik) og TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children), samt andre faglige tilga ...

3 ledige pladser

Asgaard

 • Region Syddanmark
 • 11 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 6340 7071

Faglig tilgang

5 pladser §66, stk. 1, nr. 5 15 fleksible pladser §§107/108 15 pladser §104 Ro og ressourcer. Vi lægger stor vægt på den enkelte unge/voksnes ressourcer og udviklingspotentiale. Vi prioriterer en kost uden glute ...

3 ledige pladser

Fårevejle Kirkebo

 • Region Sjælland
 • 35 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 7370 7680

Faglig tilgang

KRAP, Teacch, neuropædagogik.

4 ledige pladser

Støttekontaktgruppens Botilbud afd. 2 ApS

 • Region Hovedstaden
 • 22 pladser
 • Botilbud § 107
 • 2550 2424

Faglig tilgang

Skolen på Kasernevejen73 er et tilbud for elever på grundskoleniveau, som ikke kan tilpasse sig folkeskolen, og som derfor såvel fagligt, socialt som personligt, er i risiko for ikke at få tilstrækkeligt udbytte af deres ...

2 ledige pladser

Skolen på Kasernevej 73

 • Region Sjælland
 • 18 pladser
 • Skoler
 • 3036 3052

Faglig tilgang

Vi har et anerkendende pædagogisk miljø der danner relationer, gerne med lidt humor.

0 ledige pladser

Solsikken

 • Region Sjælland
 • 6 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 5826 1024

Faglig tilgang

Den overordnede behandlingsform på Svennebjerggaard er miljøterapi, som udføres i kraft af miljøets struktur og aktiviteter gennem relationer med de børnene / unge, de ansatte og andre i miljøet. Miljøterapien er med til ...

5 ledige pladser

Fonden Svennebjerggaard

 • Region Syddanmark
 • 39 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Familiebehandling, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 3131 9146

Faglig tilgang

Solstriben er en familielignende institution, hvor de anbragte børn ofte bor i mange år. Børnene er alle indskrevet på skoler og fritidstilbud i lokalmiljøet. For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv ...

0 ledige pladser

Opholdsstedet Solstriben

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2254 9310

Faglig tilgang

Fonden Nordjysk Børne-ungecenters afdeling Bostedet Hanbohus har en ekstra lejlighed til rådighed,som eventuelt kan benyttes efter aftale af familie eller venner, der kommer på besøg. Hvis beboere eventuelt har misbru ...

1 ledig plads

Fonden Nordjysk Børne – Ungecenter afd. Hanbohus

 • Region Nordjylland
 • 6 pladser
 • Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 9823 2970

Faglig tilgang

Prade Willie Syndrom Domsanbragte efter §68 og §69, samt dom til forvaring efter straffelovens §70 Vi er godkendt til 5 fleksible pladser §107 / 108

0 ledige pladser

Fonden Chilligruppen

 • Region Midtjylland
 • 4 pladser
 • Botilbud § 107
 • 2219 7592

Faglig tilgang

Huset Scheving er et døgn og dagtilbud målrettet borgere med Autismespektrum forstyrrelser evt. med ko-morbiditeter (følge/med- lidelser) samt andre tilstande der som fællesnævner har behov for et struktureret og rammet ...

0 ledige pladser

Fonden Huset Scheving

 • Region Midtjylland
 • 9 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 9388 4075