Søgeresultater (545)

Faglig tilgang

Aktivt Aflastningstilbud i weekend og ferier. Ingen døgnanbringelse i hverdage.

0 ledige pladser

Absolut Fritid

 • Region Nordjylland
 • 7 budgetterede pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Andre sociale tilbud
 • 2324 8678

Faglig tilgang

Målgruppe: Piger med personlighedsforstyrrelse og/ eller omsorgssvigt 10-23 år Faglig tilgang: Miljøterapeutisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Kognitiv tilgang Metode: Jeg-støttende samta ...

2 ledige pladser

Adriansminde

 • Region Sjælland
 • 4 budgetterede pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 5486 0391

0 ledige pladser

Aflasningstilbuddet Ud i det Fri

 • Region Sjælland
 • 10 budgetterede pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 2268 2859

Faglig tilgang

Fonden Søhus modtager psykisk og fysisk (multi) handicappede hjemmeboende børn og unge mennesker i skiftende aflastningsophold, gerne som bruger kørestol, er ble bruger og evt. indtager sonde føde. Brugerne i aflastnin ...

0 ledige pladser

Aflastningshjemmet Søhus

 • Region Hovedstaden
 • 3 budgetterede pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 4717 2661

Faglig tilgang

Åkandehuset arbejder ud fra tænkningen Åben Dialog. Vi har valgt Åben Dialog, da det giver mulighed for at anvende andre metoder som f.eks. Neuropædagogisk tilgang. Hvis tilgangen virker for den enkelte borger, mener vi ...

1 ledig plads

Åkandehuset

 • Region Sjælland
 • 15 budgetterede pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 5369 6920

6 ledige pladser

Aktiv Weekend

 • Region Midtjylland
 • 33 budgetterede pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 8681 7376

0 ledige pladser

AktivKollegiet i Hellebæk

 • Region Hovedstaden
 • 10 budgetterede pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 2814 2702

Faglig tilgang

HJORTHØJGÅRD MODTAGER BL.A. - EKSTREM UDADREAGERENDE UNGE - SEKSUELLE KRÆNKERE - UNGE MED DOBBELTDIAGNOSE - UNGE MED FLERGANGSANBRINGELSER

0 ledige pladser

Akut/MMS – afdeling Hjorthøjgård

 • Region Nordjylland
 • 2 budgetterede pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Andre sociale tilbud
 • 2299 5300

Faglig tilgang

Botilbuddet Kirkeleddet §105, §85, §83, Kirkeleddet 6, 3230 Græsted - 8 pladser Personer i alderen 18 - 50 med udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, medfødt hjerneskade Personer i alderen 18 - 50 med sy ...

0 ledige pladser

Aleris Omsorg

 • Region Hovedstaden
 • 6+8 budgetterede pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 4290 9590

Faglig tilgang

Stofmisbrug og alkoholisme Det grundlæggende i vores tilbud er døgnbehandling til misbrugere af både stoffer og alkohol, men dem der gennemgår vores behandlingsforløb er vidt forskellige og har forskellige behov, som vi ...

2 ledige pladser

Alfa-Fredensborg

 • Region Hovedstaden
 • 26 budgetterede pladser
 • Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 4840 4060

0 ledige pladser

Alhambrahuset

 • Region Sjælland
 • 7 budgetterede pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 3160 0625

Faglig tilgang

Specialiseringsområde: - Tab af traumer og offer for seksuelle overgreb, herunder incest og pædofili. - Barn af misbruger (Stoffer, alkohol, vold i hjemmet). - Børn og unge der er diagnosticeret med en opmærksomhedsfors ...

1 ledig plads

ALTINGET

 • Region Nordjylland
 • 12 budgetterede pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Familiebehandling
 • 9863 2133