Søgeresultater (478)

Faglig tilgang

Den Interne Skole tilbyder specialundervisning og pædagogisk dagbehandling for børn og unge i grundskolealderen. Der er mulighed for at på til Folkeskolens Prøver. Undervisningen tilrettelægges individuelt og tager afsæt ...

5 ledige pladser

Magleby Skolecenter

 • Region Sjælland
 • 50 pladser
 • Skoler
 • 5816 1010

Faglig tilgang

VOKSENAFDELINGEN, der er etableret i 1984, har plads til 12 brugere i aldersgruppen 30 – 65 år med en psykisk diagnose, herunder eksempelvis personer med skizofreni, personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD eller lignend ...

0 ledige pladser

Fonden Boskov

 • Region Hovedstaden
 • 18 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 2484 0355

Faglig tilgang

Se målgrupper for de enkelte tilbud på www.startskuddet.dk. Generelt er Startskuddets kernekompetence unge og voksne, der stort set alle uden held har været gennem en række anbringelses-, dag- og skoletilbud. Målgr ...

6 ledige pladser

Fonden Startskuddet

 • Region Sjælland
 • 15 pladser
 • Skoler
 • 5159 6911

Faglig tilgang

anerkendende tilgang, Krap, relations pædagogik,

2 ledige pladser

Nordfyns Ungdomscenter

 • Region Syddanmark
 • 12 pladser
 • Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 2242 7521

Faglig tilgang

Miljøterapeutisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Inklusionspædagogisk tilgang STROF STROF model På Løven har vi videreudviklet og implementeret STROf-modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustaf ...

3 ledige pladser

Opholdsstedet Løven

 • Region Sjælland
 • 10 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 4061 2656

Faglig tilgang

Fonden Clemens har 4 huse, hvor vi giver traumatiserede, omsorgssvigtede og psykisk sårbare børn og unge socialpædagogisk døgnbehandling med afsæt i en mentaliseringsbaseret pædagogik. På Gaarden er aldersgruppen 4 t ...

1 ledig plads

Fonden Clemens afd. Clemens Gaarden

 • Region Sjælland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 5534 5003/557

Faglig tilgang

Vi anvender metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) Se info på vores hjemmeside www.pamhulebo.dk

2 ledige pladser

Fonden Pamhulebo

 • Region Syddanmark
 • 9 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 2086 1176

Faglig tilgang

Anerkendelse, relations arbejde og udviklingstøtte.

3 ledige pladser

Bækkely

 • Region Sjælland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 5487 2511

Faglig tilgang

§ 108 inst.

0 ledige pladser

Fonden Boformen Sporet

 • Region Nordjylland
 • 4 pladser
 • Andre sociale tilbud, Længerevarende botilbud §108
 • 2061 2247

Faglig tilgang

Skovbærgården har erfaring i socialpædagogisk behandling af børn med tilknytningsforstyrelser og anden form for skade ved tidlig omsorgssvigt. Skovbærgården er et lille opholdsted med plads til syv børn, som ved INDSKRI ...

0 ledige pladser

Skovbærgården

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Skoler
 • 5936 3332

Faglig tilgang

Krisecenter Birka er oprettet jf. Lov om Social Service §109 og tilbyder midlertidigt ophold til kvinder over 18, samt deres evt. medfølgende børn – herunder også storfamilier. Vores målgruppe er kvinder som har opleve ...

3 ledige pladser

Fonden Birka

 • Region Midtjylland
 • 16 pladser
 • Andre sociale tilbud, Kvindekrisecentre § 109
 • 3034 1335

Faglig tilgang

Opholdssteder : Intensiv socialpædagogisk indsats med tilknyttet psykolog. Skole/Undervisning/dagbeskæftigelse: Tæt samarbejde med de skoler/uddannelsessteder hvor vores unge er visiteret til. Praktisk Afdeling. D ...

2 ledige pladser

Fonden Karise Ungdomshus

 • Region Sjælland
 • 9 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud
 • 5678 8889