Søgeresultater (477)

Faglig tilgang

Målgruppen på Knoppen er børn og unge mellem 13 og 18 år med sociale, emotionelle og/eller faglige vanskeligheder og med risiko for at udvikle dyssocial personlighedsstruktur og/eller adfærdsforstyrrelser. ...

1 ledig plads

Knoppen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

 • Region Sjælland
 • 5 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 6120 4173

Faglig tilgang

Anerkendende – relationsorienteret tilgang: o I arbejdet med anerkendende pædagogik handler det blandt andet i høj grad om at medarbejderen kan sætte sig i beboerens sted og se verden ud fra beboerens perspektiv (mental ...

2 ledige pladser

Bostedet i Nyrup

 • Region Sjælland
 • 40 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 5542 1900

Faglig tilgang

anerkendende tilgang, Krap, relations pædagogik,

2 ledige pladser

Nordfyns Ungdomscenter

 • Region Syddanmark
 • 12 pladser
 • Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 2242 7521

Faglig tilgang

Birkelys faglighed bygger på medarbejdernes uddannelser/efteruddannelser og mangeårige erfaring indenfor autismeområdet, vores målgruppeforståelse og hermed vores viden om de mest hensigtsmæssige måder at støtte beboerne ...

2 ledige pladser

Birkely

 • Region Nordjylland
 • 12 pladser
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 9827 9022

Faglig tilgang

Skolen modtager børn og unge, der ikke har kunnet fungere i det almindelige skolesystem, unge der har en baggrund med omsorgssvigt, sociale svigt, elever med diagnoser, misbrugsproblematikker, samt svigt fra forældre med ...

2 ledige pladser

Den Musiske Helhedsskole

 • Region Hovedstaden
 • 20 pladser
 • Skoler, Familiebehandling
 • 4824 5909

Faglig tilgang

*

14 ledige pladser

Hilltop

 • Region Midtjylland
 • 43 pladser
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 9696 1060

Faglig tilgang

Støtte i forhold til § 107 Netværket Smedegade et § 107 / §108 ASF tilbud normeret til 13 beboere, som består af en fælleslejlighed og 13 nye, moderne arkitekttegnede lejligheder i Slagelse centrum. Der er mulighed ...

1 ledig plads

Netværket Smedegade

 • Region Sjælland
 • 13 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 4187 6591

Faglig tilgang

Skolen har en holistisk, relationsorienteret tilgang til eleverne. Skolen arbejder ikke ud fra en enkelt pædagogik, men ud fra ”det der virker” for den enkelte elev. Low Arousal er en ikke-voldelig og konfliktnedtrap ...

2 ledige pladser

Heldagsskolen Lindersvold

 • Region Sjælland
 • 20 pladser
 • Skoler, STU
 • 3054 2004

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang

1 ledig plads

Altiden Ekko – Botilbuddet Atterbakken

 • Region Sjælland
 • 9 pladser
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 7196 1248

Faglig tilgang

Neuropædagogisk tilgang, Miljøterapeutisk tilgang, Ressource orienteret tilgang

2 ledige pladser

Skovbogaard

 • Region Sjælland
 • 10 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 5556 4296

Faglig tilgang

Unge som har brug for at komme væk fra deres nuværende miljø. Det kan være pga. sociale problemer, omsorgssvigt, kriminalitet måske med en sanktion. Qua sine fysiske rammer på et skib er tilbudet velegnet til ung ...

2 ledige pladser

EduKat

 • Region Nordjylland
 • 8 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 5058 2822

Faglig tilgang

Miljøterapeutisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Inklusionspædagogisk tilgang STROF STROF model På Løven har vi videreudviklet og implementeret STROf-modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustaf ...

3 ledige pladser

Opholdsstedet Løven

 • Region Sjælland
 • 10 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107
 • 4061 2656