Søgeresultater (473)

Faglig tilgang

kognitiv behandling adl. træning social træning, anerkende tilgang HAP (misbrugsbehandling) NADA( abstinenser,uro,smerter)

1 ledig plads

Botilbudet Bøgetoften

 • Region Nordjylland
 • 8 pladser
 • Botilbud § 107
 • 5376 9620

Faglig tilgang

Kognitiv tilgang Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Miljøterapeutisk tilgang Inklusionspædagogisk tilgang Narrativ tilgang Neuropædagogisk tilgang Social læringstilgang Ressourceorienteret tilgang ...

10 ledige pladser

Søgårdhus NORD

 • Region Syddanmark
 • 25 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Skoler, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107, STU
 • 7468 7829

Faglig tilgang

Speciale i spiseforstyrrelser og borderlinelidelse. Asperger og afvigelser i personligheden er sekundære lidelser. Sekundære lidelser kan også omhandle lettere skizotypiske og skizofrene lidelser.

1 ledig plads

Bakkely-Fonden

 • Region Nordjylland
 • 12 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 9776 1210

Faglig tilgang

Uledsagede flygtningebørn uden psykiatiske diagnoser og uden truende voldelig adfærd.

2 ledige pladser

Morelhuset

 • Region Hovedstaden
 • 11 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • 2682 7204

Faglig tilgang

Pædagogisk tilgang.

2 ledige pladser

Toftehuset

 • Region Syddanmark
 • 9 pladser
 • Botilbud § 107
 • 7512 1206

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang Selv og medbestemmelse Struktureret tilgang Neuropædagogisk

0 ledige pladser

Bofællesskabet Farsø

 • Region Nordjylland
 • 8 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 9393 9336

Faglig tilgang

Motiverende samtaler Anerkendende samtaler ADL-træning Dialog

0 ledige pladser

Fonden Elefant-huset

 • Region Sjælland
 • 8 pladser
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 2843 1797

Faglig tilgang

Struktur / genkendelighed,gennem involvering. Domsfældte udviklingshæmmede. Vi modtager fra domstype 2 til og med domstype 5. §108, §107 og §85

3 ledige pladser

Fonden Damkjærgaard Børkop

 • Region Syddanmark
 • 18 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Længerevarende botilbud §108
 • 7586 1980

Faglig tilgang

Teglgårdslund er målrettet unge mellem 15-26 år. Vi har mulighed for at modtage unge på §107, §66 og §76 jvf Serviceloven. Vores fulde målgruppebeskrivelse foreligger på tilbudsportalen. Nogle unge kommer direkt ...

1 ledig plads

Teglgårdslund

 • Region Hovedstaden
 • 14 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Botilbud § 107, Familiebehandling, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 2684 3272

Faglig tilgang

Pigehuset Fredensdal er et pigehus, med 6 indskrevne piger ml 12 - 18 år Fredensdal har en ledig plads pr. 1. december 2018. Fonden Nordjysk Børne-Ungecenters afdeling Fredensdal har pårørende-service, hvor vi uden m ...

1 ledig plads

Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter Fredensdal

 • Region Nordjylland
 • 6 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • 9823 2970

Faglig tilgang

Narrativ tilgang, med Low Arousal som metode.

2 ledige pladser

Hillerød Produktionsskole

 • Region Hovedstaden
 • 18 pladser
 • Skoler
 • 4826 6018

Faglig tilgang

Skolens gode normering 1:3 betyder, at vi kan skabe gode virkelig resultater både personligt og fagligt. Afklare elevens ressourcer, tilrettelægge og kombinere individuel undervisning med behandling. Skabe et undervisni ...

0 ledige pladser

Tappernøje Dagskole

 • Region Sjælland
 • 15 pladser
 • Skoler, Andre sociale tilbud
 • 4042 2359