Søgeresultater (447)

Faglig tilgang

Relationspædagogisk tilgang Ressourceorienteret tilgang Anerkendende tilgang.

2 ledige pladser

RUTAS opholdssted

 • Region Sjælland
 • 12 pladser
 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • 2912 0010

Faglig tilgang

TEACCH, relationer og autismepædagogik.

1 ledig plads

Opholdsstedet Broager

 • Region Nordjylland
 • 10 pladser
 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • 9894 2868

Faglig tilgang

Der lægges der vægt på en miljøterapeutisk og kognitiv terapeutisk tilgang til de unge.

1 ledig plads

Opholdsstedet i Oure

 • Region Syddanmark
 • 10 pladser
 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6, Midlertidige botilbud § 107
 • 3068 5332

Faglig tilgang

Solution ""Broen"" er et socialpædagogisk opholdssted/boltilbud for unge mellem 15 og 25 år med særligt krævende psykiske og social problemstillinger.For os er tillidsskabende relationsarbejdet grundliggende for alt ande ...

3 ledige pladser

Solutio Broen

 • Region Syddanmark
 • 9 pladser
 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • 8844 4777

Faglig tilgang

Den Selvejende Institution Nybros faglige målsætninger består af følgende overskrifter: - Højst mulig deltagelse i samfundslivet - At kunne mestre sit liv bedst muligt - At bo og leve så selvstændigt som muligt - At ...

2 ledige pladser

Den Selvejende Institution Nybro

 • Region Syddanmark
 • 23 pladser
 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6, Midlertidige botilbud § 107
 • 7462 0852

0 ledige pladser

Skovhus Krisecenter

 • Region Sjælland
 • pladser
 • Kvindekrisecentre § 109
 • 8188 1800

Faglig tilgang

Der arbejdes med en systemisk tilgang, hvor der anvendes elementer fra både den narrative og den løsningsfokuserede tilgang. Endvidere er der stor fokus på kultur og miljø på skolen.

2 ledige pladser

Dagskolen Norddal

 • Region Hovedstaden
 • 18 pladser
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • 4278 0585

Faglig tilgang

Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Social læringstilgang Metoder: Jeg-støttende samtale Low Arousal.

0 ledige pladser

Fonden for Botilbud Sacura

 • Region Sjælland
 • 8 pladser
 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6, Midlertidige botilbud § 107
 • 2639 4658

Faglig tilgang

Krap.

2 ledige pladser

Birkebo STU og Bostøtte

 • Region Nordjylland
 • 20 pladser
 • Tilbudstype er ikke relevant/angivet
 • 9854 4460

Faglig tilgang

Aktivt Aflastningstilbud i weekend og ferier. Ingen døgnanbringelse i hverdage.

0 ledige pladser

Absolut Fritid

 • Region Nordjylland
 • 7 pladser
 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • 2324 8678

Faglig tilgang

KRAP Mentalisering.

6 ledige pladser

Bostedet Stevnsbogaard

 • Region Syddanmark
 • 6 pladser
 • Midlertidige botilbud § 107, Længerevarende botilbud § 108
 • 3172 3384

Faglig tilgang

På Nordbasen er vores mission at skabe en bedre fremtid for borgere, pårørende og medarbejdere. Vores botilbud i Nordjylland er målrettet de mest udsatte borgere, der ikke trives i traditionelle tilbud. Siden 2009 har vi ...

1 ledig plads

Nordbasen

 • Region Nordjylland
 • 6 pladser
 • Midlertidige botilbud § 107, Længerevarende botilbud § 108
 • 4258 2610