Søgeresultater (537)

Faglig tilgang

Aktivt Aflastningstilbud i weekend og ferier. Ingen døgnanbringelse i hverdage.

0 ledige pladser

Absolut Fritid

 • Region Nordjylland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Andre sociale tilbud
 • 2324 8678

Faglig tilgang

Målgruppe: Piger med personlighedsforstyrrelse og/ eller omsorgssvigt 10-23 år Faglig tilgang: Miljøterapeutisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Kognitiv tilgang Metode: Jeg-støttende samta ...

2 ledige pladser

Adriansminde

 • Region Sjælland
 • 4 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 5486 0391

0 ledige pladser

Aflasningstilbuddet Ud i det Fri

 • Region Sjælland
 • 10 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 2268 2859

Faglig tilgang

Fonden Søhus modtager psykisk og fysisk (multi) handicappede hjemmeboende børn og unge mennesker i skiftende aflastningsophold, gerne som bruger kørestol, er ble bruger og evt. indtager sonde føde. Brugerne i aflastnin ...

0 ledige pladser

Aflastningshjemmet Søhus

 • Region Hovedstaden
 • 3 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 4717 2661

Faglig tilgang

Åkandehuset arbejder ud fra tænkningen Åben Dialog. Vi har valgt Åben Dialog, da det giver mulighed for at anvende andre metoder som f.eks. Neuropædagogisk tilgang. Hvis tilgangen virker for den enkelte borger, mener vi ...

1 ledig plads

Åkandehuset

 • Region Sjælland
 • 15 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 5369 6920

6 ledige pladser

Aktiv Weekend

 • Region Midtjylland
 • 33 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 8681 7376

0 ledige pladser

AktivKollegiet i Hellebæk

 • Region Hovedstaden
 • 10 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 2814 2702

Faglig tilgang

HJORTHØJGÅRD MODTAGER BL.A. - EKSTREM UDADREAGERENDE UNGE - SEKSUELLE KRÆNKERE - UNGE MED DOBBELTDIAGNOSE - UNGE MED FLERGANGSANBRINGELSER

1 ledig plads

Akut/MMS – afdeling Hjorthøjgård

 • Region Nordjylland
 • 2 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Andre sociale tilbud
 • 9650 7100

Faglig tilgang

Botilbuddet Kirkeleddet §105, §85, §83, Kirkeleddet 6, 3230 Græsted - 8 pladser Personer i alderen 18 - 50 med udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, medfødt hjerneskade Personer i alderen 18 - 50 med sy ...

0 ledige pladser

Aleris Omsorg

 • Region Hovedstaden
 • 6+8 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 4290 9590

Faglig tilgang

Stofmisbrug og alkoholisme Det grundlæggende i vores tilbud er døgnbehandling til misbrugere af både stoffer og alkohol, men dem der gennemgår vores behandlingsforløb er vidt forskellige og har forskellige behov, som vi ...

2 ledige pladser

Alfa-Fredensborg

 • Region Hovedstaden
 • 26 pladser
 • Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 4840 4060

0 ledige pladser

Alhambrahuset

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 3160 0625

Faglig tilgang

Overordnet har vi på Altinget en anerkendende og relationel tilgang til børnene med fokus på at udvikle det enkelte barns ressourcer og potentialer. 2 gange om året udfærdiges en statusrapport som sendes til anbringen ...

0 ledige pladser

ALTINGET

 • Region Nordjylland
 • 12 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Familiebehandling
 • 9863 2133