Søgeresultater (490)

Faglig tilgang

§ 108 inst.

0 ledige pladser

Fonden Boformen Sporet

 • Region Nordjylland
 • 4 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 2061 2247

Faglig tilgang

Kollegiet Søtofte henvender sig til tidligere elever fra Ringe Kost- og Realskole. De unge skal være mellem 16 og 23 år og forberede sig til eller være i gang med en uddannelse.

1 ledig plads

Kollegiet Søtofte

 • Region Syddanmark
 • 20 pladser
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 6262 2080

Faglig tilgang

.

0 ledige pladser

Alhambrahuset

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • 3160 0625

Faglig tilgang

Vi arbejder på Vædderbo med en ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, med høj grad af kognitiv påvirkning. Vores pædagogik er baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning. På Vædderbo er de ung ...

1 ledig plads

Vædderbo

 • Region Nordjylland
 • 43 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107
 • 9772 0718

Faglig tilgang

x

0 ledige pladser

Hertha Bofællesskaber og Værksteder

 • Region Midtjylland
 • 26 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 3840 3400

Faglig tilgang

Pædagogiske tilgange: Anerkendende tilgang, Strukturpædagogisk tilgang og Ressourceorienteret tilgang. • Metode: Social færdighedstræning - Jeg-støttende samtale - KRAP

7 ledige pladser

Ølandhus

 • Region Nordjylland
 • 39 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Skoler, Andre sociale tilbud
 • 6463 1122

Faglig tilgang

Møllegården har igennem 19 år specialiseret sig i at skabe fundament og udvikling hos unge med svære sindslidelser, så de bliver i stand til at bo i egen lejlighed og opretholde en kvalitativ livsførelse, gennemføre udda ...

0 ledige pladser

Møllegården

 • Region Sjælland
 • 8 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107, Andre sociale tilbud, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 4026 8879

Faglig tilgang

Børn & Unge med vidtgående Psykiske handicap, autisme, hjerneskadet,omsorgssvigt. tilknytnings forstyrrelser, Downs syndrom og adhd.

0 ledige pladser

Kronhjorten

 • Region Hovedstaden
 • 7 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107
 • 4827 9001

Faglig tilgang

Botilbuddet Kirkeleddet §105, §85, §83, Kirkeleddet 6, 3230 Græsted - 8 pladser Personer i alderen 18 - 50 med udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, medfødt hjerneskade Personer i alderen 18 - 50 me ...

0 ledige pladser

Altiden

 • Region Hovedstaden
 • 6+8 pladser
 • Andre sociale tilbud
 • 3078 5414

Faglig tilgang

Espehøj er et familielignende mindre opholdssted, Vi har både døgnafdeling, aflastningsafdeling med vågen nattevagt og § 107. Vi arbejder udfra sociale- og adfærdsteoretiske teorier og metoder hvor hovedvægten ligger ...

5 ledige pladser

Opholdsstedet Espehøj

 • Region Sjælland
 • 22 pladser
 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, Botilbud § 107, Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • 2721 9070

Faglig tilgang

Vi anvender metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) Se info på vores hjemmeside www.pamhulebo.dk

3 ledige pladser

Fonden Pamhulebo

 • Region Syddanmark
 • 9 pladser
 • Botilbud § 107
 • 2086 1176

Faglig tilgang

Vi er specialiserede i skizofreni, men de fleste af vores beboere har 2 eller 3 diagnoser, og vi arbejder således både med OCD, ADHD, angst, post traumatisk stress, hjerneskader m.v.

0 ledige pladser

Kallehavegård

 • Region Sjælland
 • 7 pladser
 • Botilbud § 107, Længerevarende botilbud §108
 • 2860 1097