Aktiviteter

Generalforsamling 2021

Onsdag d. 26. maj 2021 afholdes der Generalforsamling på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Landsmøde 2021

Mandag d. 13. september – tirsdag d. 14. september afholdes der Landsmøde på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Medlemsaktiviteter - Året rundt

  1. Alliance mod seksuelt bekymrende adfærd
  2. Netværksmøde om afspecialisering
  3. Styregruppemøde i Patientsikkerhedsstyrelsen

Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 15. september blev der afholdt LOS Generalforsamling (Oprindelig dato 31. marts – udskudt grundet covid-19) på Comwell Kolding.

LOS’ Bestyrelse 

Referat fra Generalforsamlingen 2020

LOS Faglig Fokus - Skole/Dagbehandling & STU/FGU

Oplæg fra Fyraftensmøde i Nordjylland

Oplæg fra Christiansborgkonference "Hvem tjener på velfærd?"

Oplæg fra Fagligt årsmøde 3. oktober 2018

Oplæg fra LOS' årsmøde for bestyrelser i sociale tilbud