Aktiviteter

Medlemsaktiviteter - Året rundt

  1. Seminar hos Institut for menneskerettigheder om vold på botilbud
  2. Møde i LOS’ skolepolitiske netværk
  3. Følgegruppemøde i Undervisningsministeriet ”styrket faglig indsats for anbragte børns læring”
  4. Samarbejdsmøde med LEV:Folkemøde
  5. Konference på Christiansborg vedr. profit på velfærd
  6. Møde vedr. overgrebspakken hos Socialstyrelsen
  7. Møde i STU-alliancen
  8. Folkemøde: uge 24, Allinge

Oplæg fra Fyraftensmøde i Nordjylland

Oplæg fra Christiansborgkonference "Hvem tjener på velfærd?"

Oplæg fra Fagligt årsmøde 3. oktober 2018

Oplæg fra LOS' årsmøde for bestyrelser i sociale tilbud