Piberhus ApS

Kontakt

Hovednummer: 2711 8335

www.piberhus.net

Adresse

Piberhus ApS
Gl.Næstvedvej 60
4683 Rønnede

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 39659867

Om Piberhus ApS

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • Anoreksi
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6- 14 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Opholdsstedet Piberhus målgruppe er børn og unge af begge køn, der ved indskrivningen er imellem 6-13 år. Målgruppen er følelsesmæssigt skadede børn, samt børn der har været udsat for omsorgssvigt. Der kan være tale om børn der har været anbragt på behandlingshjem,som kan have glæde af et mere familielignende tilbud. Opholdsstedet vil arbejde helhedsorienteret ud fra den enkeltes kompetencer og ressourcer. Opholdsstedet består af tre ejendomme. Piberhus (6-12 år), St. Piberhus(13-18 år) samt Lille Piberhus som er to skærmet enheder, der fungerer som et 1:1 tilbud. Den skærmet enhed er et tilbud der henvender sig til børn med spiseforstyrrelser/adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser som har behov for et 1:1 tilbud med henblik på i fremtiden at skulle kunne flytte over på St.Piberhus eller Piberhus. De skærmede enheder har et tæt samarbejde med Bispebjerg hospital afd 02 samt Herlev hospital.

Pladser: 20

Døgntilbud: 82107

Andre sociale tilbud: Akut Solist Ring for pris

Opsigelsesvarsel: lb mdr

Leder: Pia Kristersson

Visitationsansvarlig: Pia Kristersson, tlf.: 60560002

Antal ansatte: 43

Fuldtidsstillinger: 55

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej