Atriumfonden

Kontakt

Hovednummer: 2420 2030

atriumfonden.dk

Adresse

Atriumfonden
Skovvænget 13a
4862 Guldborg

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 27700225

Om Atriumfonden

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - 70

Recovery-understøttende tilgang

Pladser: 25

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: Se tilbudsportalen

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 30 dg

Visitationsansvarlig: Per Bonde, tlf.: 24202030

Leder: Per Bonde

Bestyrelsesformand: Orla Petersen

Antal ansatte: 38

Fuldtidsstillinger: 38

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2004

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej