Gården

Kontakt

Hovednummer: 4619 4741

Personale Telefon: 46194737

www.botilbudetgaarden.dk

Adresse

Gården
Søster Svenstrup Byvej 9 A.
4130 Viby Sjælland

Region: Sjælland
Kommune: Roskilde
CVR nr.: 26814790

Om Gården

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-35

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Se vores hjemmeside. www.botilbudetgaarden.dk

Pladser: 8

Døgntilbud: kr. 51.325.-

Andre sociale tilbud: aftales individauelt

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Maibritt, tlf.: 52392774

Leder: Maibritt Brøndby

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2003

Resume af standardbeskrivelse:

[]Se hjemmeside botilbudetgaarden.dk

Find vej