Opholdsstedet Stillebækken

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 9833 9755

www.stillebaek.dk

Adresse

Opholdsstedet Stillebækken
Blenstrupvej 39
9520 Skørping

Region: Nordjylland
Kommune: Rebild
CVR nr.: 27360424

Om Opholdsstedet Stillebækken

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • OCD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Allerede indskrevne unge har mulighed for at blive efter det 23. år efter §107. Vi indskriver ikke unge over 18 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Hovedparten af de unge der bor på Stillebækken er unge piger og drenge i alderen 12-18 (22) år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, omsorgssvigt og understimulering. Samt børn/unge med specifikke vanskeligheder som spiseforstyrrelser, børn/unge i krise efter ulykker, tab og traumer. Efter en konkret vurdering modtages børn med andre psykiatriske problemstillinger. Stillebækken har plads til 6 unge, hvor af max. to pladser til behandling af unge med spiseforstyrrelser. De to pladser til unge med spiseforstyrrelser kan optages af unge der matcher den øvrige målgruppe. Har du spørgsmål til målgruppens aktuelle sammensætning, vores behandling eller andet, er du altid velkommen til at kontakte leder Rikke Førster Pedersen, 30285004.

Pladser: 6

Døgntilbud: Takst Kr. 101665,00

Dagtilbud: -

Andre sociale tilbud: Takst B: kr. 135972,00

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 30 d

Leder: Rikke Førster Pedersen

Visitationsansvarlig: Rikke Førster Pedersen, tlf.: 30285004

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10,9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2003

Find vej