Brug tid på rekrutteringen

Giv dig tid til processen og samtalerne, når du skal finde medlemmer til en aktiv bestyrelse, lyder rådet fra konsulent Flemming Trap, der selv sidder i flere bestyrelser for sociale tilbud.

Børn og unge

21. januar 2021

Af Mette Oscar Pedersen
Journalist

Det tager tid at finde et nyt bestyrelsesmedlem, for der er ikke mange egnede kandidater

Der er god grund til at satse på en aktiv og kompetent bestyrelse. Men den største udfordring er, at puljen af potentielle kandidater ikke er særlig stor. Der har nemlig ikke været tradition for at tænke i professionelt bestyrelsesarbejde inden for omsorgsområdet, mener Flemming Trap fra Trap Consulting, der anbefaler, at man i høj grad skal prioritere rekrutteringsprocessen af nye bestyrelsesmedlemmer.

“En god rekrutteringsproces er altafgørende”, siger Flemming Trap og fortsætter:

“Det tager tid at finde et nyt bestyrelsesmedlem, for der er ikke mange egnede kandidater. Man skal have indsigt i branchen for at kunne løfte opgaven, og mange af de egnede kandidater er optaget af bestyrelsesarbejde i forvejen.”

Start i god tid

Derfor er det ifølge Flemming Trap vigtigt at starte i god tid, når man skal have et nyt bestyrelsesmedlem, og det kræver både noget af virksomheden, den siddende bestyrelse og det kommende medlem.

“Man skal give sig tid til at undersøge opgaverne og have samtaler. Det kommende medlem skal sætte sig ind i virksomheden og de opgaver, der venter, og bestyrelsen skal kunne se det nye medlem som en del af bestyrelsen”, siger Flemming Trap, der mener, at en rekrutteringsproces snildt kan vare 3-6 måneder.

At sidde i en bestyrelse for et opholdssted er en krævende opgave, og man står til ansvar over for lovgivningen og Socialtilsynet. Derfor anbefaler Flemming Trap, at honorering af bestyrelsesarbejde kommer ind som en post på budgettet i virksomheden.

“Det er sværere at tage ansvar for opgaver, man ikke bliver honoreret for, og derfor skal man som minimum have dækket sine timer på forberedelse og møder. Jo mere professionel en bestyrelse er, jo lettere er det også at bruge bestyrelsen aktivt. Det er de opholdssteder, der har de kompetente bestyrelser, der rykker på markedet,” siger Flemming Trap.

Hvad er bestyrelsens rolle?

 • Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede ledelse af tilbuddet og står til ansvar for lovgivningen –
 • Bestyrelsen skal være rollen som tilbuddets samlede ledelse bevidst –
 • Bestyrelsen skal sørge for, at optagelse af nye medlemmer gennemføres professionelt
 • Afsæt den fornødne tid til bestyrelsesarbejdet. Der skal være plads i kalenderen til
  både møder og forberedelse. 

Det vigtigste er at kunne lytte

En bestyrelse må ikke være for stor. Flemming Trap mener, at omkring 5 personer er den perfekte størrelse. En lille bestyrelse på under 5 medlemmer har svært ved at dække alle nødvendige kompetencer, og hvis den bliver for stor, er den svær at have med at gøre.

“En god bestyrelse har en god kemi og evnen til at indgå i forpligtende samarbejder. Både de faglige og personlige kompetencer skal være dækkende,” siger Flemming Trap, der mener, at det vigtigste for et godt bestyrelsessamarbejde er evnen til at lytte til hinanden og det, der bliver sagt.

“Der skal være plads at tilkendegive holdninger, meninger og viden i en bestyrelse. At lytte til hinanden og give plads til alle. Derfor er rekruttering så ekstremt vigtig”.

Sådan finder du en god bestyrelseskandidat

 • Find ud af, hvad du mangler
  At finde en ny bestyrelseskandidat er som at skulle ansætte en ny chef eller direktør. Det er nødvendigt at lave en profil og afdække, hvad den nye person skal kunne spille ind med i forhold til andre.
 • Se bredt i netværket
  Bagefter handler det om at kigge ud i sit bredere netværk. Hvem kender til nogen, der har den profil? Måske skal personen ”nudges” eller prikkes lidt til for at fatte interesse for bestyrelsesarbejdet. 
 • Få en indledende snak
  Det er vigtigt at få en indledende snak med det kommende medlem og interessere sig for, hvad det er for et menneske, I har med at gøre. I skal mødes, og snakke åbent om, hvad I har af udfordringer, og hvad det er, I mangler. Kandidaten skal overveje nøje og researche virksomheden.
 • Hav formalia på plads
  Fremsend tilsynsrapporter, godkendelser og vedtægter til bestyrelseskandidaten og inviter personen ind til en snak med hele bestyrelsen. Her får I en fornemmelse af, om I kan samarbejde med kandidaten. 
 • Lad kandidaten se stedet
  En ting er bestyrelsen, men det er også vigtigt, at kandidaten får en fornemmelse af stedet. Inviter kandidaten på besøg på stedet. 

Rekruttering af den rette bestyrelse kræver tid og en lang proces. Men har man ikke den tid, skal man bede om CV, oplysninger og data på det nye medlem, og hele bestyrelsen skal møde personen. Kilde: Flemming Trap

Uddrag fra Gi LOS december 2020, som kan læses HER