Det handler om mennesker – det handler om velfærd

Det er næppe tilfældigt, at statsministeren har valgt at afholde valg d. 5. juni. Den dag hvor vi landet over traditionelt set fejrer den lov, vores land er bygget på og det danske demokrati. I LOS glæder vi os meget til den politiske debat og håber, at alle vil tage del i velfærdsdebatten. Men demokratiet spiller fallit, hvis ikke vi får det svageste led med.

Børn og unge

8. maj 2019

Af

Her kan vi fortabe os i en teknisk og filosofisk diskussion af, hvad det svageste led også kunne være. Men det svageste led skal her forstås som mennesker, der fylder i det offentlige rum, på det offentliges budgetter og i den offentlige debat, men hvis egen stemme fylder og tæller alt for lidt. Børn, unge og voksne i udsatte og sårbare positioner.

Vi ser ind i en stadigt voksende velfærdsproblematik, hvor andelen af mennesker i udsatte og sårbare positioner er stigende, Antallet af voksne med psykisk sygdom er steget med 22% på 5 år (250.000 i alt). Antallet af psykisk syge børn og unge er steget med 27% på 5 år (45.000 i alt). Antallet af unge hjemløse er steget med 1200 i løbet af 8 år, og der er 6600 hjemløse i Danmark, hvoraf 2300 er under 18 år. Der er brug for at tage de tunge diskussioner i socialpolitikken. For her findes der ingen lette løsninger eller one-size-fits all.

LOS appellerer til, at vi med dette valg tager de svære og nuancerede diskussioner i socialpolitikken, og vi appellerer til på tværs af partier at sætte mennesket i centrum. Herunder i særdeleshed de mennesker, der ikke selv har mulighed eller ressourcer til at tage vare på sig selv. Mennesker med funktionsnedsættelse, mennesker med sindslidelser, mennesker uden bolig eller arbejde, mennesker som har særligt brug for hjælp, når det drejer sig om skole og uddannelse, mennesker som er syge.

I LOS repræsenterer vi velfærdiværksætteren og de mange aktører, der tager et socialt ansvar i samfundet, når der skal tilvejebringes sociale og uddannelsesindsatser, hvor det enkelte menneske sættes i centrum. Det vil vi gerne være med til at udvikle og styrke.

Den kommende måned vil folketingspolitikere in spe drage land og rige rundt for at hilse på folket, og høre folkets stemme. Herfra skal lyde både en opfordring og invitation. Kig ind og tag en snak med de anbragte børn unge og voksne, besøg eleverne på de specialiserede skoler, beskyttede beskæftigelsestilbud, safe-houses og få et blik ind i det led af demokratiet, vi skal værne om.