En bestyrelse skal fungere som et team

En god blanding af forskellige kompetencer giver lederen flere perspektiver på beslutningerne. Det giver mulighed for at lave helhedsorienterede indsatser, der virker på den lange bane, mener bestyrelsesekspert Laura Vilsbæk. Samtidig er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne er godt forberedt, inden de træder ind i en bestyrelse

Børn og unge

18. januar 2021

Af Mette Oscar Pedersen
Journalist

Forfatter og foredragsholder Laura Vilsbæk arbejder professionelt med at rådgive både ejerledere og bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesarbejde. Hun er blandt andet forfatter til bogen Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt – sådan får du din første bestyrelsespost og driver desuden platformen nyibestyrelsen.dk

“Det er ensomt at sidde på toppen som ejerleder og træffe beslutningerne alene. Bestyrelsen er et forum for fortrolig og faglig sparring,” siger forfatter, foredragsholder og bestyrelsesekspert Laura Vilsbæk.

Hun er ikke i tvivl om, at det kan være til stor gavn for en virksomhed at arbejde målrettet med at få en aktiv bestyrelse.

”Har virksomheden brug for at stå stærkt i kommunikationen udadtil? Er der behov for sparring omkring opkvalificering af personalegruppen? Er der behov for en tydeligere definition af brugermålgruppen? Bestyrelsen kan hjælpe dig på vej, hvis den består af de rette kompetencer,” siger Laura Vilsbæk.

Ejerlederen skal stille sig selv nogle spørgsmål. Hvad slås jeg mest med? Hvad vil jeg gerne lykkes med? Og hvilke erfaringer kan jeg trække på for, at det lykkes?”

En bestyrelse skal have de rette betingelser

Ifølge Laura Vilsbæk er der stor forskel på, hvad en virksomhed har brug for i en bestyrelse. Der vil altid være behov for medlemmer med basiskompetencer som for eksempel en regnskabskyndig og en, der har forstand på vedtægter. Men derudover anbefaler Laura Vilsbæk, at man som ejerleder kigger på, hvad virksomheden mangler:

Udover de faglige kompetencer mener Laura Vilsbæk, at det er vigtigt at få sammensat et team, der fungerer sammen og supplerer hinanden.

“Det er alfa og omega, at bestyrelsen fungerer som et team, at man kan lide hinanden og har lyst til at samarbejde,” siger Laura Vilsbæk.

I valget af bestyrelse, mener hun, at tillid er centralt. Derfor er det vigtigt at finde en bestyrelse, der forstår kulturen i virksomheden:

“Det er vigtigt at investere tid i at sætte det rigtige team og finde nogen, man har tillid til. Du skal give dem de rette betingelser, og så er det væsentligt, at der er tillid til, at bestyrelsen kan hjælpe dig med at lykkes.”

Kulturbærere er vigtige

Ifølge lov om socialtilsyn skal mindst et bestyrelsesmedlem være uafhængigt af tilbuddets leder. Det vil sige, at det ikke må være en bestyrelse, der kun består af familiemedlemmer og nære relationer.

Men ifølge Laura Vilsbæk er netop en professionel bestyrelse også en forudsætning for at lykkes med sin virksomhed. Dog mener Laura ikke, at der er noget i vejen for at beholde personer, der har indgående kendskab virksomheden. De kan sagtens have en berettigelse, blandt andet som kulturbærere.

“Hvis ejerlederen siger, det er vigtigt, at hans mor sidder med i bestyrelsen, fordi hun er kulturbærer, så er det vigtigt. Man skal ikke undervurdere familiestyrelser eller tantebestyrelser. De bidrager også med noget værdifuldt. Men der skal flere kompetencer ind”, siger Laura Vilsbæk.

Sådan laver du godt bestyrelsesarbejde

Laura Vilsbæk har samlet 4 råd til kommende og siddende bestyrelsesmedlemmer:

  • Vær sikker på at der er en forsvarlig drift

Som kommende bestyrelsesmedlem, skal du se på, om foreningen er i ansvarlig økonomisk gænge. Det er en del af det formelle bestyrelsesansvar, og det skal du have viden om, inden du siger ja til en bestyrelsespost. Man skal vide, hvad man går ind til. Det kan godt være en kriseramt organisation, du indtræder i, men så skal dit mål være at forandre den.

  • Tilgodese de værdier, du er sat i verden for at forvalte

Når du er i gang med bestyrelsesarbejdet, er det vigtigt, at du arbejder i samme retning som organisationen. Måske har I nogle økonomiske
mål eller en grøn dagsorden. Du skal kunne se de langsigtede mål og tænke strategisk i stedet for ad hoc brandslukning. Dette gør sig især gældende i frivillige bestyrelser, hvor man også tit bliver blandet ind i driften. Her er det vigtigt at have fokus på den overordnede retning, fordi man træffer bedre beslutninger, når man har langsigtede mål.

  • Husk at bringe alle stemmer i spil

Det er vigtigt at sørge for, at alle bliver hørt og engang imellem åbne døren til bestyrelseslokalet og kigge på verden udenfor. I en bestyrelse kan man ofte komme til at kigge meget indad. Men kig på kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere og tag alle perspektiver i spil. Er der for eksempel politiske vinde, der blæser, som organisationen skal være på forkant på? Eller er der en mulighed for at søge midler eller sætte projekter i gang?

  • Interesser dig for trivslen i medarbejderstaben

Kan medarbejderne se formålet med alle de ting, bestyrelsen og ledelsen beslutter? Det er bestyrelsens opgave at have helikopterblikket.

Det siger loven om familie i bestyrelser

§ 14. Private tilbuds leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre en bestyrelses flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af tilbuddets leder, og lederen må ikke have stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 2. Socialtilsynet kan kun godkende tilbud oprettet som aktieselskab eller anpartsselskab, hvis selskabet har en bestyrelse, der opfylder betingelserne i stk. 1.

Kilde: Lov om socialtilsyn https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2019/846

Uddrag fra Gi LOS december 2020, som kan læses HER