En kompetent bestyrelse er vejen til kvalitet

Er der problemer med kvaliteten, vil det næsten altid være relateret til ledelsen og bestyrelsen. Derfor er en professionel bestyrelse en måde at sikre både kvalitet og udvikling af sociale tilbud, mener Elsebeth Brogaard Kristensen, der er juridisk og økonomisk chefkonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden.

Børn og unge

13. januar 2021

Af Niels Svanborg
Journalist

En kompetent og aktiv bestyrelse. Sådan lyder kravet i Kvalitetsmodellen til bestyrelserne for sociale tilbud. Men hvori består det kompetente og aktive? Det er en vurderingssag, som Socialtilsynet har fokus på i tilsynets Kvalitetsmodellens tema Organisation og ledelse.

”Bestyrelsen er medansvarlig for ledelsen af tilbuddet. De skal kunne påtage sig en ledelsesmæssig rolle og kunne sparre med ledelsen, så de medvirker til, at tilbuddet har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed. Det er det, man kan kalde en professionel bestyrelse,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen og uddyber:

”Socialtilsynet kan ikke blande sig i sammensætningen af bestyrelsen, men kan se om bestyrelsen er i stand til at være medansvarlig for ledelsen af tilbuddet. Der skal være kompetencer, der kan sikre, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at driften er effektiv. Og så er der selvfølgelig det faglige aspekt. Så bestyrelsen skal sikre en sparring i forhold til helheden i tilbuddets drift,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen, der løfter lidt af sløret for tilsynets fokus på bestyrelsen.

Tjekker bestyrelsens arbejde

”Vi ser overordnet på, om bestyrelsen gør sit arbejde. Om den handler på det aktuelle og lægger visioner for tilbuddet. Vi ser på cv’er for både bestyrelsesmedlemmerne og tilbudsleder for at se på kompetencerne. Og via vedtægterne kan man se, hvordan de træffer beslutninger i bestyrelsen. Vi kigger også på, hvordan arbejdet i bestyrelsen bliver praktiseret ved blandt andet at se i bestyrelsesreferaterne. På den måde kan vi vurdere, om bestyrelsen er aktiv og involveret i driften, eller om den bare et det, man kalder en tantebestyrelse,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen med henvisning til den type bestyrelse, der mere er en formel bestyrelse end en reel sparringspartner, der både involverer sig i driften og visionerne.

Ifølge Elsebeth Brogaard Kristensen er begrebet tantebestyrelse ikke et udbredt begreb i branchen for sociale tilbud, der i øvrigt er den eneste branche, hvor der er bestemte krav til bestyrelsen for selskabsformerne anpartsselskaber og aktieselskaber.

Et af kravene til private tilbud er uafhængighed mellem leder og bestyrelsen. Mange private sociale tilbud er i dag ejerledede virksomheder. Men mindst en tredjedel af bestyrelsen skal være uafhængig af tilbudsleder og dennes familien. Også det er en del af tilsynets opgave at tjekke.

Bestyrelsen er medansvarlig for kriser

Socialtilsynet kan dog ikke direkte sanktionere bestyrelsens sammensætning eller arbejdsgange. Men der, hvor det ifølge Elsebeth Brogaard  Kristensen oftest får det største fokus, er når der er kvalitetsproblemer eller opstår uforudsete hændelser.

”Når der er sager med kvalitetsmangler eller manglende faglige ressourcer og kompetencer, så ser vi ofte en forbindelse til temaet Organisation og ledelse i Kvalitetsmodellen. Så vil det ofte være udtryk for et ledelsessvigt, og der kan i sidste ende være en bestyrelse, der ikke har handlet rettidigt. Ved kritiske forhold vil bestyrelsen være medansvarlig for at få lagt en handleplan for at få løftet kvaliteten,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen, der lægger vægt på, at dialog med tilbuddene er den bedste og mest effektive vej.

”Vurderer vi, at bestyrelsen ikke lever op til kravene, så vil vi gå i dialog med tilbuddet. Og vi vil gøre det klart for bestyrelsen, at de har en opgave som medleder i forhold til både det visionære, det økonomiske og det faglige. Hvis ikke der er grundlag for at sanktionere tilbuddet, kan Socialtilsynet rapportere forholdene i tilsynsrapporten under temaet Organisation og ledelse,” siger Elsebeth Brogaard Kristensen

Formelle krav til bestyrelsen

 • Tilbuddets organisering/ledelse skal medvirke til, at tilbuddet har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed. –
 • Tilbuddets ledelse kan bestå af et flertal af enkeltpersoner; bestyrelsesmedlemmer, ejer og daglig driftsleder. –
 • Private tilbud med undtagelse af enkeltmandsvirksomheder og interessantselskaber skal have en vedtægt og en bestyrelse.
 • Der skal være tydelighed om ledelsen i tilbuddet. Dvs. den leder, der ønskes godkendt som den øverst ansvarlige for tilbuddets drift, skal fremstå med navn, alder, faglig baggrund og erhvervserfaring. –
 • Der skal være en oversigt over bestyrelsesmedlemmer i tilbuddet med angivelse af kompetencer og rolle i bestyrelsen. –
 • § 14 stiller formelle krav (ift. godkendelsen) til bestyrelsens uafhængighed ift. daglig driftsleder (mindst ét medlem/1/3-uafhængighed). Skelnen mellem den daglige ledelse og bestyrelsen i et privat tilbud understreges af, at tilbuddets leder kan være medlem af et tilbuds bestyrelse, men ikke må have stemmeret i bestyrelsen. Dette gælder alene tilbuddets øverste daglige leder.

Bestyrelsens ansvar

 • Daglig driftsledelse varetages af botilbudsleder, og bestyrelsen er sparringspartner samt fastlægger vision og målsætninger – driftsmæssig udvikling af tilbuddet. –
 • Bestyrelsen godkender regnskabet, og det er bestyrelsens opgave løbende at følge op på tilbuddets driftsbudget. –
 • Når bestyrelsen udarbejder/godkender budgettet, foretager de økonomiske prioriteringer
  og fastlægger tilbuddets retning. –
 • Revisionsprotokollen forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Revisor skal i revisionsprotokollen redegøre for den udførte forvaltningsrevision.

Kilde: Socialtilsyn Hovedstaden

Uddrag fra Gi LOS december 2020, som kan læses HER