Flere faste læger på sociale tilbud i fremtiden: ”Det giver mulighed for at opbygge noget trygt og stabilt”

Et flertal i Folketinget besluttede sidste år, at der i 2035 skal være 5000 praktiserende læger i Danmark. Det er 1500 flere end i dag. Ifølge formanden for Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden, Peder Reistad, skal en del af de læger tilknyttes bosteder som faste læger. Han mener, at faste bostedslæger kan være med til at skabe tryghed og stabilitet og dermed styrke sundheden for beboerne på sociale tilbud.

6. december 2023

Af Mads Emil Aagaard
Politisk kommunikatør i LOS

Hvis man har et fysisk eller psykisk handicap, er man ikke blot mere udsat for at blive ramt af en alvorlig sygdom, man dør også 15-20 år tidligere. Sådan lyder de triste kendsgerninger, når det gælder nogle af de mest sårbare og udsatte mennesker i landet. 

Af præcis den grund vakte det begejstring, da Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner i 2021 indgik en overenskomstaftale for praktiserende læger, som indebar faste sundhedstjek for beboere på bosteder hvert andet år. ”Et stort skridt mod mindre ulighed” lød det fra formanden for Danske Handicaporganisationer (DH), Thorkild Olesen, ved den lejlighed i mediet Altinget.  

Aftalen trådte i kraft 1. januar 2022, men ifølge formanden for PLO i Hovedstaden, Peder Reistad, er det for tidligt at sige, om den har været en succes:  

”Jeg håber det, men jeg har endnu ikke data på, hvor godt den er blevet brugt. Så jeg tror, at jeg vil være lidt forsigtig med at gå ud og juble over succesen. Men det var jo endnu et tiltag for at prøve at gøre mere for de sårbare og udsatte borgere.” 

Både DH og Lev har siden været ude og sige, at det ikke er nok med et sundhedstjek hvert andet år, hvis man vil gøre op med uligheden i sundhed for personer med et handicap. Og det giver Peder Reistad dem ret i: 

”Hvis der går to år mellem, du ser vedkommende, så er det jo næsten ikke muligt at flytte noget. Jeg har et hav af mennesker i min klinik, der går til læge en gang om året, så hvorfor man siger, at bostedsbeboerne ikke skal have hvert år, det giver ingen mening,” forklarer Peder Reistad.  

Han peger derfor på, at sundhedstjekkene i fremtiden skal gøres årlige, og at de skal understøttes af en anden meget vigtig ting. Faste læger på bostederne. 

Flere læger skal tilknyttes bosteder fast

I fremtidens sundhedsvæsen skal de praktiserende læger spille en større rolle. Det mener både PLO og politikerne på Christiansborg. Sidste år besluttede Folketinget derfor, at der fra 2035 skal være 5000 praktiserende læger i Danmark, hvilket svarer til 1500 flere, end der er i dag. 

I et stort interview i mediet Mandag Morgen erklærede den øverste chef for PLO, Jørgen Skadborg, for nylig, at de praktiserende læger i fremtiden skal fordeles efter, hvor behovene er størst. Det vil altså kort sagt sige: flere læger til de mest udsatte og færre til de bedst stillede danskere.  

Med den tanke in mente er det ifølge Peder Reistad helt oplagt, at en god del af fremtidens ekstra praktiserende læger skal tilknyttes bosteder som faste læger, hvor behovene netop er kæmpestore:  

”Faste læger skaber større sikkerhed og mulighed for, at du kan opbygge noget, der er stabilt og trygt for den enkelte beboer,” forklarer han og fortsætter: 

”Der er jo stor forskel på at have et bosted med 12 beboere, hvor der er 12 forskellige læger, og så at have et bosted med 12 beboere og en læge, der kommer fast. Som fast læge har man mulighed for at oparbejde sig et kendskab til de mennesker, der bor og arbejder der, og dermed kan du også komme længere ind i deres sundhedsfaglige problemstillinger og arbejde med dem over tid.” 

Inspirationen til bostedslægerne kommer fra de faste plejehjemslæger, som også var en del af den førnævnte overenskomstaftale mellem PLO og Danske Regioner. De faste plejehjemslæger har nemlig været en stor succes ifølge formanden for PLO i Hovedstaden:  

”Det har virket meget positivt, at der er faste læger derude. Vi kan se, at lægen lærer patienterne og personalet at kende, og i fællesskab kan de så udvikle, men også stabilisere sundhedsbetjeningen af de borgere, der bor på plejehjemmet.” 

Lægerne kan ikke løse opgaven alene

Hvis de faste læger skal have en effekt på bostederne, så er det ifølge Peder Reistad afgørende, at der opstår et velfungerende samarbejde mellem personalet og lægen. Det kræver ifølge ham, at man ude på tilbuddene har et fokus på at opgradere de sundhedsfaglige kompetencer: 

”Vi ved, at bostederne er lidt udfordrede på sundhedsfaglig kompetence. Så lige så meget som vi ønsker os, at der kommer flere praktiserende læger ud og passer borgerne på bostedet, så ønsker vi, at der kommer mere sundhedsfagligt personale derude, som kan være vores sparringspartner. Når det er sagt, så oplever jeg, at der er sket et løft på de tre bosteder, jeg arbejder med.  

Faste læger, årlige sundhedstjek og flere ansatte med sundhedsfaglige kompetencer. Det er altså ifølge Peder Reistad opskriften på at styrke sundheden for beboerne på sociale tilbud. Der er bare ét stort problem. Lige nu er der ikke praktiserende læger til at føre planen ud i livet. 

”Det, som udfordrer os i 2023, er, at vi har mangel på lægeressourcer ude i de almene praksisser, så det er ikke, fordi vi i 2024 står klar at kaste os ud og bemande alle bostederne med læger. Men det er en bestræbelse og en fælles ambition for fremtiden,” lyder det fra formanden for PLO i Hovedstaden.  

Denne artikel er blevet bragt første gang i Gi’ LOS nr. 3 2023