Advisory Board

LOS' Advisory Board (LAB) er et uafhængigt rådgivnings- og inspirationsorgan sammensat af fagpersoner med stærke fagligheder og kompetencer.

LOS’ Advisory Boards formål er at yde professionel sparring og bidrage med input til organisationen og dens ledere, dvs. LAB ikke har beslutningskompetencer eller et ankeorgan.

LAB består af advokater og revisorer samt andre med fagprofessionelle med indgående kendskab til området, to udvalgte deltagere fra medlemsvirksomhederne og repræsentanter fra LOS’ bestyrelse, LOS’ direktør og sekretariatschef.

Advisory boardet mødes som udgangspunkt tre gange årligt, hvor der diskuteres generelle  og aktuelle spørgmål og principielle spørgsmål inden for LOS faglige område.

LAB er sammensat som følger

LOS’ ledelses- og bestyrelses Advisory board

LOS’ bestyrelse besluttede primo 2017 at nedsætte et “LOS Advisory Board for bestyrelser og ledelser” (LB-LAB).

Formålet med LOS´ ledelses og bestyrelses advisory board (LB-LAB) er at rådgive LOS-sekretariatet om spørgsmål relateret til ledelses- og bestyrelsesarbejdet hos medlemmerne. LB-LAB har også ansvaret for at afholde det årlige bestyrelsesårsmøde. Der afholdes møde 2-4 gange årligt efter behov.

LB-LAB, består af følgende medlemmer:

  1. John Anderskou, formand, LOS, leder for Bostederne Gl. Kongevej og Vangsbovej. Mail: ja@vita-csa.dk
  2. Søren Brink, bestyrelsesmedlem, LOS, administrativ leder, Opholdsstedet Ølandhus. Mail: soren@olandhus.dk
  3. Thomas Brønd, forstander, Teglgårdslund Ungdomsboliger.Mail: tb@teglgaardslund.dk
  4. Ann Christina Rindom Sørensen, advokat. Mail: ac@rindadvokat.dk
  5. Peter Walsøe, bestyrelsesformand, Egholt. Mail: peter@walsoe.dk
  6. Carl Lundø-Nielsen, bestyrelsesformand, Bostederne Gl. Kongevej og Vangsbovej. Mail: carl.lundo@gmail.com

Fra LOS deltager

  1. Direktør Michael Graatang
  2. Sekretariatschef Laust Westtoft
  3. Juridisk konsulent Anne Mette B. Andersen

 

For yderligere information

Irene Schwartz

Chefsekretær, konsulent -

3318 1015