Advisory Board for bestyrelsesarbejde

LOS' Advisory Board for bestyrelsesarbejde har til opgave at kvalificere LOS' rådgivning om bestyrelsesarbejdet hos medlemmerne

Bestyrelsesarbejdet på sociale tilbud bliver stadig vigtigere i disse år, og derfor har vi i LOS taget en række initiativer for at hjælpe medlemmernes bestyrelser med at videreudvikle deres virke. I 2023 har LOS lanceret en skræddersyet bestyrelsesuddannelse og vi afholder derudover hvert år et bestyrelsesårsmøde i efteråret.

For at sikre, at vi får hørt udviklingsbehovene på bestyrelsesområdet fra en bred kreds af medlemmer, har LOS derudover etableret et særligt advisory board.

Et Advisory board, der kvalificerer indsatserne og ideudvikler

Advisory boardet har til opgave at kvalificere LOS’ rådgivning om bestyrelsesarbejdet hos medlemmerne. Det formelle formål er, at yde sparring og bidrage med input til videreudvikling af LOS’ rådgivning, kurser og uddannelser på bestyrelsesområdet. Advisory boardet har ikke beslutningskompetence eller et ankeorgan.

Alle bestyrelsesmedlemmer og ledere, der arbejder med bestyrelser på sociale tilbud, kan ansøge om at blive en del af boardet

Omfang

  • Omfanget indbefatter møder to til fire gange om året. 
  • Arbejdet er frivilligt, men som medlem får man dækket sine omkostninger til transport mv.

For yderligere information

Mads Roke Clausen

Direktør -

9282 4906