Advisory Board

LOS' Advisory Board (LAB) er et uafhængigt rådgivnings- og inspirationsorgan sammensat af fagpersoner med stærke fagligheder og kompetencer.

LOS’ Advisory Boards formål er at yde professionel sparring og bidrage med input til organisationen og dens ledere, dvs. LAB ikke har beslutningskompetencer eller et ankeorgan.

LAB består af advokater og revisorer samt andre med fagprofessionelle med indgående kendskab til området, to udvalgte deltagere fra medlemsvirksomhederne og repræsentanter fra LOS’ bestyrelse, LOS’ direktør og sekretariatschef.

Advisory boardet mødes som udgangspunkt tre gange årligt, hvor der diskuteres generelle  og aktuelle spørgmål og principielle spørgsmål inden for LOS faglige område.

LAB er sammensat som følger

For yderligere information

Mette Jensen

Sekretariatschef -

3114 5002