LOS Pension

LOS Pension er en målrettet pensionsordning til medarbejdere på sociale virksomheder, som er medlem af LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.

Velkommen til LOS Pension – velkommen til RTM Pensionsmægler

LOS har valgt RTM som LOS’ medlemmernes uvildige og betroede pensionsmægler. Det betyder, at det er RTM, der varetager alle LOS medlemmernes interesser i forhold til LOS Pension. Alle der er omfattet af LOS Pension – ledere og medarbejdere – har derfor nem adgang til rådgivning og servicering af RTM gennem hele forsikringstiden om deres pensionsforhold fysisk eller online.

RTM holder ”fingeren på pulsen” for at sikre, at LOS Pension er markedsledende.

RTM er landsdækkende med kontorer i Greve og i Vejle

For yderligere præsentation af RTM – se venligst www.rtm.dk

PFA Pension er som leverandør af pensions- og sundhedsprodukterne i LOS Pension. PFA har erfaringen med at varetage pensionsordning for medarbejdere på det sociale område, hvilket er vigtigt især i tilfælde af skader. PFA har også viljen og ikke mindst volumen til at rumme området, der desværre har en høj skadesfrekvens.

For yderligere præsentation af PFA – se venligst www.pfa.dk

Kort intro til LOS Pension

LOS har i mange år haft LOS Pension som et medlemstilbud. LOS vurderer løbende rammeaftalen for LOS Pension for at sikre, at den altid er en dynamisk og målrettet pensionsløsning for LOS’ medlemmer og deres ansatte. Endvidere evaluerer LOS også på serviceringen og rådgivningen om LOS Pension, som LOS ønsker skal være let tilgængelig, ansvarlig og personlig/online efter eget ønske.

LOS Pension er senest blevet revurderet marts 2021, og på RTM’s anbefaling blev nedenstående justeringer af rammeaftalen om LOS Pension gennemført, så LOS Pension i højere grad kan imødekomme LOS medlemmernes krav til forsikringsdækninger, skadesbehandling og ikke mindst aldersopsparing.

  • Dækningen ved tab af erhvervsevne er blevet tilpasset, så der tages højde for udbetalinger fra det offentlige. Det er vigtigt, at der ikke – som vi ofte ser – betales for overforsikring. Denne tilpasning sikrer flere penge til aldersopsparingen
  • Pensionsordningen er udvidet med en invalidesum, der udbetales skattefrit ved et varigt tab af erhvervsevne
  • PFA Helbredssikring (sundhedsforsikring) blev fra 1. marts 2021 integreret i LOS Pension, og er et vigtigt aktiv til at sikre, at medarbejderne er “fit”
  • PFA Early Care – Tidlig indsats er en vigtig faktor, når en medarbejder ikke har det godt fysisk eller psykisk. PFA EarlyCare er klar med et sundhedsfagligt team/Health Guides, der tager professionelt omsorg for medarbejderen og er med til at sikre dem godt behandlingsforløb.

Yderligere præsentation af LOS Pension kan findes på rtm.dk/LOS og i pjece om LOS Pension.

 

Spørgsmål til LOS Pension, brug for hjælp eller rådgivning?

RTM har etableret et specialiseret LOS Team til at varetage LOS Pension. Det sikrer, at de RTM-medarbejdere I og jeres medarbejdere møder, har et indgående kendskab til LOS Pension og det at arbejde på det sociale område.

LOS-teamet i RTM kan kontaktes på:

Mail: los@rtm.dk   Tlf:  4353 1444

Eller personligt til:

Pensionskundechef Lars Reuter

Mail: lar@rtm.dk    Tlf. nr. 2632 5148

Pensionskundechef Irene Schwartz

Mail: is@rtm.dk    Tlf. nr. 2044 6919

Pensionsrådgiver Cecilie Kaas

Mail: ck@rtm.dk    Tlf. nr. 2044 6648

Eller book rådgivning direkte via:

Book rådgivning

Download information