Organisation

LOS er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud inden for det specialiserede socialområde.

LOS’ medlemsvirksomheder samarbejder med det offentlige om borgere med specialiserede problemstillinger.

LOS’ medlemsvirksomheder tilbyder borgerne en pædagogisk individuel behandling, der baserer sig på en visitation. De tæt på 600 medlemmer løser i dag opgaver, der vedrører over 7000 borgere, beskæftiger op til 12.000 ansatte og er i berøringsflade med mere end 15.000 pårørende og ca. 3600 aktive bestyrelsesmedlemmer.

  • LOS arbejder for at styrke medlemsvirksomhedernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.
  • LOS arbejder for, at medlemsvirksomhederne er veldrevne både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement.
  • LOS arbejder for et specialiseret socialområde, hvor ambitionerne for udvikling og innovation går i takt med kvalitet og professionalisme med fokus på at gøre en positiv forskel for udsatte og sårbare børn og voksne.

LOS’ medlemsvirksomheder er fordelt over hele landet og spænder fra mindre opholdssteder til virksomheder med over 100 ansatte. LOS er landsdækkende, med hovedkontor i København.