Organisation

LOS er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud inden for det specialiserede socialområde.

  • LOS’ medlemsvirksomheder samarbejder med det offentlige om at hjælpe og støtte udsatte børn, unge og voksne med specialiserede problemstillinger.
  • LOS’ medlemsvirksomheder tilbyder de udsatte børn, unge og voksne en pædagogisk individuel behandling, der baserer sig på en visitation. Vores medlemmer løser i dag opgaver, der vedrører over 7000 borgere, beskæftiger op til 12.000 ansatte og er i berøringsflade med mere end 15.000 pårørende og ca. 3600 aktive bestyrelsesmedlemmer.
  • LOS arbejder for at styrke medlemsvirksomhedernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.
  • LOS arbejder for, at medlemsvirksomhederne er veldrevne både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement.
  • LOS arbejder for et specialiseret socialområde, hvor ambitionerne for udvikling og innovation går i takt med kvalitet og professionalisme med fokus på at gøre en positiv forskel for udsatte og sårbare børn og voksne.
  • LOS’ medlemsvirksomheder er fordelt over hele landet og spænder fra mindre opholdssteder til virksomheder med over 100 ansatte.
  • LOS er landsdækkende, med hovedkontor i København.
  • LOS er en non-profit-organisation.

Hent vores vedtægter her

Medlemsvirksomheder

Medlemsvirksomheder i LOS kendetegnes ved at være juridiske enheder med et selvstændigt CVR-nummer

Som medlem af foreningen kan optages en juridisk enhed, enten i form af:

1) en personligt ejet virksomhed/enkeltmandsvirksomhed v/ en fysisk person med et selvstændigt CVR-nummer

eller i form af:

2) en juridisk person, som f.eks. et selskab, en fond, m.v., med et selvstændigt CVR-nummer, der varetager opgaver på det offentliges vegne i form af drift af et eller flere private tilbud, der direkte eller indirekte er omfattet af social-, uddannelses-, beskæftigelsesrelateret og/eller lignende lovgivning, og som arbejder for opfyldelsen af foreningens formål.

Opstartsvirksomheder

Som medlemmer kan også optages juridiske enheder som ovenfor beskrevet, men som er i gang med opstart af tilbud af den ovenfor beskrevne karakter, og som derfor eventuelt er under stiftelse og endnu uden CVR-nummer.

Præsentation på “Find Tilbud”

Der skal gøres opmærksom på, at medlemsvirksomhederne kan præsentere flere af deres Tilbud på LOS’ søgefunktion Find Tilbud

LOS’ historie

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud blev oprindeligt startet som Landsforeningen af opholdssteder i Danmark i 1992 som en græsrodsbevægelse af seks private opholdssteder, som ønskede en fælles forening, der kunne styrke vilkårene og skabe bedre rammer for deres arbejde.

Året efter blev en mindre forening af 18 skoletilbud en del af LOS, som ændrede navn til Landsforeningen af opholdssteder og skolebehandlingstilbud.

Da ”botilbud” blev indskrevet i serviceloven fik LOS nyt navn og hed således; Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skoledagbehandlingstilbud.

Sidenhen skiftede foreningen i 2011 navn til LOS – de private sociale tilbud og i 2017 til LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, som nu organiserer 500 ikke-offentlige sociale tilbud fordelt over hele Danmark samt i Grønland.