Ansøgning til LOS’ Støttepulje

Her kan du ansøge om økonomisk støtte fra LOS' Støttepulje

Støtten gives kun på cpr-numre til enkeltpersoner til udgifter, som de pågældende ikke kan få dækket andre steder. LOS’ medlemsvirksomheder kan således ikke søge tilskud til eksempelvis et billardbord eller ferieture med de anbragte børn og unge. Dette må finansieres over stedets drift. Derimod kan for eksempel voksne på et botilbud, der ikke har mulighed for at betale sin personlige andel af den årlige ferietur, søge om støtte til sin personlige deltagerbetaling.

    Er der tidligere søgt støtte fra LOS' Støttepulje?

    Har der været søgt støtte ved kommunen?

    Er der givet afslag ved kommunen?