Ledelse med data – kvalitet i dit bestyrelsesarbejde

Få den nyeste viden om kvalitetsstyring og lovgivning og bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet på dit sociale tilbud.

Kurser & Arrangementer

19. oktober 2023

Af LOS

I foråret 2024 afholder LOS, i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, bestyrelsesuddannelse for alle bestyrelsesmedlemmer og ledere på sociale tilbud.

Uddannelsen er relevant for dig, der ønsker at blive klædt på med ny viden og kompetencer til at træffe beslutninger og til arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af dit sociale tilbuds kerneopgave. På kurset vil du også blive opdateret på den nye lovgivning på socialområdet om bestyrelsessammensætning.

Uddannelsen er praktisk orienteret, så du hele tiden vil kunne perspektivere og arbejde med det, du lærer, i forhold til bestyrelsesarbejdet på dit sociale tilbud.

På uddannelsen lærer du blandt andet om:

 • Kvalitet i sociale tilbud – Refleksion over kvalitetsbegrebet og bestyrelsens rolle i sikring af kvalitet i sociale tilbud og bestyrelsernes rolle i velfærdssamfundet.
 • Bestyrelsesansvar – kvalitet og data i bestyrelsesarbejdets organisering
 • Det økonomiske ansvar – flere bundlinjer. Udbud, kontrakter og relationssalg
 • “Gå på opdagelse i egen organisation”. Opbygning af bestyrelsens egen database. Design af ydelser
 • Bestyrelsens strategiske arbejde. Data, der understøtter bestyrelsens strategiske arbejde – brug af kunstig intelligens
 • Kvalitet i beslutningstagning
 • Strategisk kommunikation og krise kommunikation

Det får du ud af uddannelsen

Uddannelsens mål er at kvalificere deltagerne til at arbejde med data i deres ledelsesarbejde som bestyrelsesmedlemmer. I hvert emne i uddannelsen indgår ledelse med data som et afgørende perspektiv, og emnerne i uddannelsen fastlagt ud fra, hvad der er bestyrelsernes opgaver og ansvar.

Du får desuden:

 • Klarhed over hvilken rolle og opgaver bestyrelsesmedlemmer har indenfor private sociale tilbud
 • Kompetencer til at stille relevante krav til de informationer og data, som du har brug for, for at kunne fungere som bestyrelsesmedlem og derved tage ansvar på dig som overordnet ledelse af et socialt tilbud
 • Viden om ny lovgivning på socialområdet, angående bestyrelsessammensætning mv.
 • Styrket netværk med andre bestyrelsesmedlemmer og ledere på sociale tilbud

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her via Professionshøjskolen: Ledelse med data – Kvalitet i dit bestyrelsesarbejde

Hvor og hvornår?

Bestyrelsesuddannelsen ligger i januar – maj 2024.

Uddannelsesforløbet vil primært foregå online, men der vil på uddannelsen også være fysiske undervisningsdage på Professionshøjskolen i København.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig, online eksamen.

Undervisere og ECTS-point

Undervisningen på uddannelsen vil både varetages af undervisere fra Københavns Professionshøjskole, en række af LOS’ faglige og juridiske konsulenter, samt en ekstern revisor.

Uddannelsen er kompetencegivende med 5 ECTS-point.

Hvem kan deltage?

Alle, der har en uddannelse på bachelorniveau f.eks. pædagog, lærer eller socialrådgiver, optages. Har man ikke en bachelor, kan man optages efter en såkaldt realkompetencevurdering, hvor man dokumenterer, at man gennem sit arbejdsliv har opbygget tilsvarende kompetencer. Realkompetencevurderingen laves af Professionshøjskolen i forbindelse med tilmeldingen til uddannelsen.

Pris

Pris for LOS-medlemmer: 11.000 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 13.000 kr.