LOS hilser ny formand velkommen

I juni kunne LOS byde en ny formand velkommen ombord. Susan Knage Møller er langt fra et ubeskrevet blad i LOS­-regi. Susan kommer med en baggrund som bestyrelsesmedlem i LOS siden 2011, hvor hun bl.a. har været LOS' bestyrelsesrepræsentant i Børnesagens Fællesråd. Som sin families 2. generations­ botilbudsleder har hun det specialiserede socialområde helt inde under huden og arbejder i dag som forstander på Green Care Sødinge. Susan har et fagligt afsæt som pædagog og en række ledelsesuddannelser­, som hun siden 1997 har bragt i spil på botilbud for udviklingshæmmede og et smut forbi asylverdenen.

Børn og unge

4. februar 2021

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

5 SKARPE TIL FORMANDEN

HVAD ER DIN MOTIVATION FOR AT VÆRE FORMAND I LOS?

Jeg brænder for at skabe en stærk landsorganisation, som er der for medlemmerne, der hvor der er brug for det, og som kan påvirke de rammer og vilkår, LOS’ medlemmer arbejder under. Både ved at være proaktive og sætte nye dagsordener og ved at være tilstede i den aktuelle politiske situation.

HVAD ØNSKER DU AT KUNNE SE TILBAGE PÅ AT HAVE VÆRET MED TIL AT UDRETTE, NÅR FORMANDSSKABET ENGANG ER SLUT?

Jeg ønsker at kunne se en stærk brancheorganisation, som er det foretrukne valg, når man som ikke-offentligt tilbud skal vælge en brancheorganisation. LOS skal fortsætte arbejdet og yderligere styrke vores kurs som stærk politisk markør og som kompetent sparringspartner. Samtidig ønsker jeg, at vi er kommet tættere på en virkelighed, hvor ikke-offentlige og offentlige sociale tilbud er blevet kortlagt, og der er større transparens og sammenlignelighed på området.

HVAD VIL DU STILLE SKARPT PÅ DET FØRSTE ÅR SOM FORMAND?

Det har været et svært år med barske vilkår bl.a. pga. corona, og det er et vilkår, vi fortsat uundgåeligt kommer til at have fokus på. Jeg ser frem til det strategiske arbejde, når bestyrelsen i 2021 skal arbejde med nye strategiske indsatsområder, der kan styrke betingelserne for vores medlemmer.

HVAD ØNSKER DU AT SIGE TIL LOS MEDLEMMER?

2020 har på mange måder været en turbulent periode. På de interne linjer, har vi sagt farvel til en direktør, og vi har selv som bestyrelse været inde i maskinrummet og fungeret som konstitueret direktion. Jeg er stolt af, at vi som bestyrelse fælles har løftet opgaven, og LOS har et velfungerende sekretariat, som tager sig af de udfordringer, LOS’ medlemmer har brug for bistand til. Jeg glæder mig til i foråret at byde en ny direktør velkommen ombord.

HVOR SER DU DET SOCIALE OMRÅDE FOR LOS’ MEDLEMMER OM 5 ÅR?

Jeg håber, at de ikke-offentlige sociale tilbud ikke længere er dem, som der bliver peget fingre af: At vi en gang for alle har fået slået fast, at de ikke-offentlige bidrager til social-området med høj kvalitet og faglighed. Jeg vælger at tro på, at samarbejdet ml. kommunerne og tilbuddene er styrket, så vi kan få løftet velfærdsopgaven bedst muligt. Det er borgerne, der skal i fokus.

Uddrag fra Gi LOS december 2020, som kan læses HER