LOS indsamler CPR-numre på medarbejdere i forbindelse med COVID-vaccineplan

COVID-19 vaccine af personale på ikke-offentlige sociale tilbud: Brancheorganisationerne skal varetage indsamling af medlemmernes ansattes cpr-numre til central liste hos SSI. LOS arbejder på højtryk med en teknisk sikker løsning, der går i luften en af dagene.

12. januar 2021

Af Anja Dhyrbye

Efter netop indgået aftale mellem KL og SSI, er brancheorganisationerne blevet bedt om at bistå vores medlemmer med at indsamle CPR-oplysninger på medarbejdere. Data skal bruges til at udarbejde lister til brug for udarbejdelse af detaljeret vaccineplaner mhp. COVID-19. Dvs. LOS, DI, DE og Selveje Danmark. (For medlemmer, der er medlem i flere af de nævnte organisationer, er det valgfrit hvilken organisation, man ønsker, skal varetage opgaven.)

I praksis betyder det, at hvert medlemstilbud skal indsamle CPR-oplysninger på samtlige ansatte. Disse skal deles med LOS (eller anden brancheorganisation), der indberetter samlet til SSI. SSI vil efterfølgende tage kontakt til hver enkelt medarbejder og indhente deres accept til at indgå i vaccineplan. OBS: Data må først fremsendes til LOS, når LOS har udmeldt en formel it-løsning til dette. LOS arbejder pt. på højtryk for at etablere den rette administrative sikre it-løsning.  Vi vender tilbage senest torsdag med den konkrete løsning, og hvordan arbejdet skal foregå.

Vi skal afslutningsvis pointere, at LOS udelukkende indsamler data om medarbejdere, som arbejder på de tilbud, der er medlem af LOS (dvs. det cvr-nr. jeres tilbud er registreret med). KL og SSI arbejder pt. på en alternativ løsning til ikke-organiserede sociale tilbud, som de vil orientere direkte.