LOS udskriver fotokonkurrence: “Aftryk fra virkeligheden”

Det er i relationerne, vi skaber forandring for mennesker i udsatte og sårbare positioner! LOS opfordrer vores medlemmer til at åbne døren op og vise det smukke i den til tider rå og upolerede hverdag i de sociale tilbud: Jer der hver dag mødes i et fællesskab, på en arbejdsplads, i et hjem eller på en uddannelse for at skabe noget sammen.

Børn og unge

28. august 2019

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

Det er i relationerne, vi skaber forandring for mennesker i udsatte og sårbare positioner!

LOS udskriver i dag d. 28. august 2019 en fotokonkurrence blandt brancheorganisationens medlemmer. Formålet er at indfange og formidle de sociale tilbuds virkelighed via hverdagens stærke professionelle relationer.

Hvorfor er virkeligheden vigtig?

Det kan være ufattelig svært at begribe og forklare den komplekse virkelighed, som LOS’ medlemmer opererer i. Og når vi ikke forstår, formår vi ikke at anerkende eller reflektere over værdien af den forskel, de sociale tilbud udgør og det sociale ansvar, I påtager jer!

Omsorg og relation samt ligeværd og nærvær finder sit svar i den daglige praksis. I lever i det, I lever med det. Jer, der arbejder med mennesker, oplever, hvordan stærke professionelle relationer fordrer livstro for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Fotoet vil overvejende blive vurderet ud fra følgende kriterier

  • Et autentisk foto, der afspejler og tager afsæt i de sociale tilbuds virkelighed og hverdag
  • Et foto, der viser en stærk og tydelig relation mellem en (eller flere) borger(e) og en (eller flere) ansat(te)

Formalia og praktisk info

Udskrivning: Konkurrencen udskrives d. 28. august 2019

Deadline: Seneste indlevering af fotomateriale: D. 26. september 2019

Kåring og offentliggørelse: D. 2. oktober 2019 offentliggøres vinder-fotoet. Vinderen vil få direkte besked fra LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud d. 1. oktober 2019.

Dommerkomité: LOS har sammensat et panel bestående af: Susanne Olsen, Landsformand Dansk Handicap Forbund, Lone Hertz, skuespiller og meningsdanner inden for socialområdet, Anni Sørensen, landsformand i Landsorganisationen Lev; John Anderskou, bestyrelsesformand i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

Præmie: Vinder af fotokonkurrencen præmieres med en fotodag med professionel fotograf, der vil indfange det sociale tilbuds særlige DNA i arbejdet med relationer mellem borgere og ansatte.

Brug af foto: Vinderfotoet vil blive annonceret og præsenteret på LOS’ kommunikationsplatforme og indgå i udstillingen ”aftryk fra virkeligheden”, som fremadrettet vil være at finde på LOS’ sekretariat i Høje Taastrup og Aarhus.

Krav til foto: Opløsning minimum 300 DPI

Samtykke: Det er deltagernes ansvar at sørge for, at alle personer, gengivet på det indsendte foto, har afgivet skriftligt samtykke til at medvirke på fotoet samt efterfølgende brug af fotoet i LOS.

Aflevering: Alle fotos indsendes digitalt til sikkerpost@los.dk– senest 26. september 2019.


Efter indsendelse af foto til LOS modtager deltageren en standardskabelon, som skal udfyldes og returneres digitalt til LOS på los@sikkermail.dk inden d. 26. september 2019. Udfyldelse og returnering af standardskabelonen er en forudsætning for, at det tilsendte foto kan indgå som bidrag i konkurrencen. I standardskabelonen gives der samtykke til, at fotoet må bringes og offentliggøres på LOS’ kommunikationsplatforme og eksterne formidling, derudover at alle gengivne personer på fotoet har afgivet samtykke til at optræde på fotoet, samt at fotografen har afgivet tilladelse til, at fotoet må bringes og offentliggøres på LOS’ kommunikationsplatforme og eksterne formidling.