Nødvendigt med en ensartet takststruktur for at sikre sammenhæng mellem kvalitet og pris

Faglighed og kvalitet

29. juni 2023

Af Mads Roke Clausen
Direktør i LOS

Direktør Mads Roke Clausen udtrykker i dag sin bekymring i OPS-Indsigt, fordi Social-, Bolig- og Ældreministeriet har valgt at stoppe arbejdet med at skabe mere gennemsigtighed i taksterne på det specialiserede socialområde.

For LOS er det helt afgørende, at pengene på socialområdet bruges rigtigt, så de er til gavn for børn, unge og voksne i sårbare positioner.

Vi mener derfor, at det nødvendigt med en ensartet takststruktur, hvor der er tydelig sammenhæng mellem kvalitet og pris.

Det samme lægger Ekspertudvalget faktisk også op til i deres delrapport.

Vi håber, at ministeren vil genoverveje og genoptage det vigtige arbejde.

Læs artiklen på OPS-Indsigt her

Vil du vide mere?

Mads Roke Clausen

Direktør -

9282 4906