Nyt pilotprojekt gør dobbeltbehandling mulig

Det nyopstartede bosted Viljen har etableret et samarbejde med Aalborg Børn- og Ungepsykiatrien 
i Region Nordjylland. Det har givet helt nye muligheder for at behandle misbrug og psykiatri på samme tid.

Børn og unge

5. maj 2021

Af LOS

Denne artikel er et uddrag fra LOS’ medlemsblad GI LOS nr. 1 2021

Psykiske lidelser og misbrug følges ofte ad

Psykiske lidelser og misbrug følges ofte ad. I løbet af 15 års arbejde som socialpædagog i det kommunale, blandt andet på et forsorgshjem, var Johan Larsen ofte vidne til, hvordan borgerne ikke kunne få hjælp i psykiatrien, hvis de samtidig havde et misbrug. Den manglende opbakning fra psykiatrien gjorde arbejdet med misbrugere svært.

Du er nødt til at kigge på begge dele. Hvis vi fjerner misbruget, men ikke kigger på den psykiatriske del, så er risikoen høj for, at borgeren begynder at misbruge, så snart de er væk fra tilbuddet igen. Og det giver jo ikke nogen mening,” siger Johan.

Johan oplevede, at misbrugerne på forsorgshjemmet blev flere og flere, og at de blev yngre og yngre. Det har været en af drivkræfterne i Johans ønske om at starte Viljen. Han ønskede at se, om det var muligt at starte et tilbud op, som kan få fat i de unge, inden de ender ud i hjemløshed.

Fik kontakt med den rette person på det rette tidspunkt

Da Johan åbnede Viljen for unge under 18 år i starten af 2020, kontaktede han Børn- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland med henblik på at etablere et samarbejde om at give borgerne den nødvendige dobbeltbehandling.

”Og der fik vi så fat på den rigtige person på det rigtige tidspunkt.” siger Johan.

Det viste sig nemlig, at den ledende overlæge, Linda Bramsen, også så et stort potentiale i et samarbejde.

Johan blev inviteret til et møde, hvor Viljen blev tilbudt at komme med i et pilotprojekt. Et pilotprojekt omhandlende børn, der er anbragt på grund af misbrug af euforiserende stoffer eller andre psykoaktive stoffer, og hvor der er tale om en anbringelse med et ønske om misbrugsbehandling.

Samarbejdet sikrer den rette behandling

Når de unge flytter ind hos Viljen, bliver de automatisk tilknyttet Børn- og Ungepsykiatrien i Region Nordjylland, som er med til at sikre en kontakt til den medicinske opfølgning på de børn og unge, som allerede er i gang med en ambulant behandling. Det er fx hensigtsmæssigt, hvis de kommer fra en anden kommune eller region.

”Fordelen er, at vi får faglig sparring, og så får vi en afklaring på, hvilken indsats der skal ydes i forhold til den enkelte borger,” siger Johan og fortsætter: ”Linda Bramsen ved, hvem de unge skal tale med – om det er hende, fx ADHD-ambulatoriet eller en helt tredje.”

Som en del af pilotprojektet er der desuden faglige oplæg et par gange om året fra Børn- og Ungepsykiatrien.

”Her kan Viljen også byde ind, om vi ønsker oplæg omkring borderline eller ADHD, eller hvad vi nu har at gøre med i det daglige. Børn- og Ungepsykiatrien har eksperter på de forskellige områder,” uddyber Johan.

Struktur skaber stabil hverdag

Viljen har en helt fast struktur for de unge, når de ankommer. Fra dag ét starter de unge misbrugsbehandlingen. Viljen har deres egen misbrugsbehandler i huset, der tager udgangspunkt i kognitiv terapi med fokus på misbruget og de problematikker, der følger med. Og der er både gruppeterapi og individuelle samtaler.

Personalet på Viljen er sammensat med en bred faglighed og lægger masser af kræfter i hurtigt at skabe stærke relationer og lære de unge godt at kende. Samtidig er der fokus på struktur i hverdagen. Hver enkelt ung får et skema og en plan for fremtiden.

Som Johan siger: ”Vi bruger meget tid på at få dem screenet – i forhold til rusmiddelbelastning og psykiske vanskeligheder, vi går det hele igennem og finder ud af, hvem er det, vi har med at gøre? Så tilpasser vi vores tilgang derefter.”

Vigtigheden af et tværfagligt samarbejde

Selvom Viljen kun har eksisteret i et år, er der allerede gode resultater blandt de unge. Under opholdet på Viljen er alle unge blevet stoffri, og de har været igennem udredning i psykiatrien og fået behandling.

Dertil er alle de unge startet i skole igen (nogle har været væk fra skolen i to-tre år inden da), én har fået fritidsjob og to er flyttet i egen lejlighed, efter at de er fyldt 18 år.

Der er indtil videre ingen slutdato på pilotprojektet med Aalborg Børn- og Ungepsykiatri, som ifølge Johan er en stor succes indtil videre.

”Ren socialpædagogik kan ikke stå alene med opgaven. Det er der, det er vigtigt at have et tværfagligt samarbejde – også med psykiatrien, PPR, skoler og det hele. Det handler om at skabe de bedste rammer for de her børn, så vi kan hjælpe dem videre i deres liv”, siger Johan.

 

Kort og godt om samarbejdet med Børn- og Ungdomspsykiatrien

I praksis foregår samarbejdet med Børn- og Ungepsykiatrien således, at Linda Bramsen kommer ud til Viljen fast to gange om måneden. Hun har samtaler med de unge, og hun gennemgår behandlingsindsatserne med personalet, hvor det bliver afklaret, hvad psykiatriens rolle er i forhold til den enkelte borger.

Tema om socialpsykiatrien

Denne artikel stammer fra LOS’ medlemsblad fra april 2021 med tema om socialpsykiatrien. Læs flere artikler her