Økonomiaftale mellem KL og regeringen bekymrer

LOS er stærkt bekymrede for at KL og Regeringens nye økonomiaftale om udbygning af kommunale botilbud vil medføre, at udsatte voksne med komplicerede udfordringer fremover ikke får den højt specialiserede hjælp, de har brug for.

Nyt fra LOS

26. maj 2023

Af Mads Roke Clausen
Direktør i LOS

Torsdag aften landede Regeringen og KL en økonomiaftale, der samlet set opjusterer kommunernes serviceramme med 2,4 mia. kr. Læs aftalen her.

I aftalen implementerer man seks ud af de elleve anbefalinger, Ekspertudvalget på socialområdet kom med i begyndelsen af maj. Og det er først og fremmest positivt, at man ikke har medtaget de første fem anbefalinger, som ville få alvorlige konsekvenser med fx en ændring af formålsparagraffen i serviceloven og mulighed for lokale serviceniveauer. Positivt er også, at man i aftalen har medtaget et eftersyn af de sociale tilsyn for at skabe forenkling og styrket koordination, samt et fokus på bedre viden og data.

 

Store tidsler i aftalen

Desværre har man i aftalen valgt at tage de sidste seks anbefalinger fra Ekspertudvalget med. Det betyder bl.a. at:

  • Der er sat 1,5 mia. kr. af til at udbygge den kommunale botilbudskapacitet over de næste tre år.
  • Det er besluttet, at der skal indføres takstlofter på områder med selvmøderprincip efter servicelovens § 109 og § 110.
  • Der indføres beløbsgrænse for alternative tilbud.

 

LOS har råbt om de store hensigtsmæssigheder i de nye tiltag

Inden aftalens indgåelse har LOS gennem de seneste uger såvel over for Ekspertudvalget, i samtaler med ordførere samt i medierne, både på egen hånd og sammen med andre organisationer, råbt op om de store udfordringer, ovenstående tiltag vil medføre. LOS’ position har været og er stadig:

  • Med udbygning af den kommunale botilbudskapacitet ser man bort fra den vigtige faglighed og specialisering, der er på ikke-offentlige botilbud, der ifølge ministeriets egne tal har den højeste kvalitet, og som hjælper mennesker med de mest komplekse udfordringer. Det er derfor dybt problematisk for de mennesker, der nu risikerer ikke at få den rigtige hjælp. Særligt sociale fonde vil derudover blive klemt af en lånepulje til kommuner, da fondene er udfordrede af ikke at kunne låne penge til etablering, vedligehold eller udbygning af kapacitet.
  • Takstlofter på tilbud med selvmøderprincip er i praksis en forringelse af kvaliteten for børn og voksne, der lever i vold, og for mennesker i hjemløshed. Det er dybt problematisk også her at lade økonomi råde frem for faglighed.
  • Beløbsgrænse for alternative tilbud vil medføre, at man fratages retten til at bestemme, hvor man gerne vil bo, og at man ikke sikres den rette hjælp, hvis det tilbud, hvor man kan få den, er dyrere end det tilbud, kommunen har visiteret til.

 

Der findes bedre løsninger

Vi har fuld forståelse for, at økonomien på området skal styres bedre, men det er dybt bekymrende, at økonomien vinder over fagligheden, og at der ikke er fokus på tiltag som forebyggelse, standardisering af ydelser (fx via VUM 2.0), bedre styring af de vanskelige sager via bedre vilkår for socialrådgiverne samt bedre arbejdsmiljø.

 

Hvad LOS gør herfra

Vi vil blive ved med, sammen med andre gode kræfter, at italesætte de store udfordringer, aftalen medfører, og vil særligt fortsætte samtalerne med ordførere og Socialministeren, som vi har møde med i juni måned, og forsøge at afbøde konsekvenserne mest muligt. Vi er samtidig i tæt dialog med andre organisationer samt bl.a. kommunale chefer for at nuancere debatten.

 

Læs mere om LOS’ position

Du kan nedenfor læse mere om LOS position i medierne den seneste tid:

Mads Roke Clausen på LinkedIn 25/5 – Stor bekymring for konsekvenserne af den nye aftale

Mads Roke Clausen i NB Social 25/5 – Reaktioner på den nye økonomiaftale – bekymring for manglende specialisering på nye, kommunale botilbud

Mads Roke Clausen i Altinget 25/5 – Fejl at give ikke-offentlige botilbud skylden for stigende udgifter på socialområdet

Mads Roke Clausen i debatindlæg i OPS-indsigt 24/5 – De selvejende institutioner og fonde bliver glemt og klemt

Spørgsmål?

Mads Roke Clausen

Direktør -

9282 4906