Presset psykiatri: Syge borgere på bosteder bliver afvist ved psykiatrisk sygehus

Bosteder for psykisk syge oplever, at deres borgere bliver afvist, når de henvender sig på psykiatrisk skadestue.

Voksne og psykiatri

4. maj 2018

Af Sten Jørgensen og Trine Warrer Juul

Selvmordstruede unge, der bliver sendt hjem igen til deres bosted.

En ung person, der truer personalet på sit bosted med en kniv, men hvor det psykiatriske hospital afviser at tage sig af personen, fordi alle sengepladser er optaget.

Det er bare to ud af en række henvendelser fra bosteder, som er blevet afvist på psykiatriske sygehuse.

En rundspørge, som LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud lavede blandt sine medlemmer op til Folkemødet på Bornholm sidste år, viste, at 32 procent af bostederne havde oplevet at blive afvist på psykiatrisk skadestue i forbindelse med akut behov for behandling af deres beboere.

Forklaringerne på afvisninger var blandt andet mangel på kapacitet, eller at borgeren eksempelvis ikke var selvmordstruet i situationen.

Michael Suhr, der har bostedet Suhrs udvikling & botræning i Holbæk kommune, har for nyligt haft en ung person indlagt i to dage på en medicinsk afdeling, fordi den unge havde spist piller.

– Personen blev henvist til psykiatrisk men blev afvist, fordi personen ikke tænkte på selvmord lige i øjeblikket…

Læs hele artiklen på DR.DK