Tid til at handle på udsatte unges grænsesøgende seksuelle adfærd

Vi skal smide vores berøringsangst og tage ansvar, når det handler om børn og unges grænsesøgende seksuelle adfærd. Det kræver viden og pædagogiske redskaber. Derfor tager LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud nu initiativ til en national handleplan i samarbejde med alle områdets relevante partnere.

Børn og unge

6. juni 2019

Af Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef

Et børneliv er fundamentalt anderledes i dag, end det var for 20 år siden. Hele mediebilledet og det digitale liv er ændret markant, og det har rykket børnenes måde at være sammen på – også børn og unges seksuelle adfærd og præferencer.

Medlemsvirksomhederne hos LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud – oplever i stigende grad unges involvering i gråzoneprostitution. Den seksuelle relation har forskubbet sig, og navnlig påvirkes børn og unge af et mediebillede, hvor en grænsesøgende seksualitet er tydelig og måske endda bliver fremstillet som normal.

Det er tydeligt, at der er sket et skred i holdningerne til sex og grænserne for, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden. I LOS er vi særligt optaget af de anbragte børns trivsel. Vi ved fra forskning, at anbragte børn er ekstra sårbare og udsatte, når de seksuelle grænser rykker sig og måske endda bliver utydelige. Derfor er vi som professionelle nødt til at tage denne problematik langt mere seriøst.

Anbragte er ekstra sårbare

For nogle år siden viste en undersøgelse fra RedenUng, at en fjerdedel af drenge og en femtedel af piger mellem 15-20 mente, at det er i orden at tage imod en gave (f.eks. en iPhone, taske mv.) for et blowjob. Det er det, der også kaldes ”gråzoneprostitution”. Vi hører i dag fra medlemsvirksomhederne om børn og unge, der giver seksuelle ydelser for en pakke cigaretter, smart tøj og/eller lidt lommepenge. Endvidere kan nogle børn og unge også levere seksuelle ydelser, fordi de ønsker voksenkontakt og omsorg.

Samtidig hører vi fra en lang række kilder, at udbredelse af børn og unge, der deler billeder af sig nøgne eller i mere eller mindre tydelige intime situationer, er stigende. Politiets eksperter i cyberkriminalitet fortæller om børn i aldersgruppen seks til ni år, der tager billeder af sig selv og andre, som bliver sendt videre igen og igen uden samtykke. Allerede hos børnene i 9-10-årsalderen kan billederne have seksuel karakter.

En tidlig indsats betyder alt her. Det kræver, at vi blander os, og at vi taler med børnene og de unge. Men en tidlig indsats forudsætter også fælles fodslag, værktøjer og vilje til at ændre på det.