Vaccination af personale på sociale tilbud

LOS kontaktede Sundheds- samt Social- og Indenrigsministeriet i december med henblik på afklaring på COVID-19 vaccine af personalet på de sociale tilbud, og vi har dags dato rykket for svar: De sociale tilbud opretholder en kritisk funktion og personalet bør stå blandt de øverste på listen.

5. januar 2021

Af Laust Westtoft

Fra: Laust Westtoft <lwe@los.dk>
Dato: tirsdag den 5. januar 2021 kl. 09.19
Emne: Re: COVID-19 Vaccination af personale på sociale tilbud som varetager en kritisk funktion

Kære Magnus Heunicke og Astrid Kragh

Godt nytår!

Jeg tillader mig at skrive igen og udbede mig svar på nedenstående tidligere tilsendte mail angående, hvornår personalet på de sociale tilbud kan forvente at modtage vaccination mod COVID-19?

Smittetallet stiger på landets bo- og opholdssteder, den viden udfordrer naturligvis både ansatte, brugere, pårørende og ikke mindst ledelsen.

Det er glædeligt, at vaccinationsprogrammet nu er igangsat. Personalet på de sociale tilbud opretholder en kritisk funktion og er qua deres jobfunktion i tæt kontakt med udsatte og sårbare borgere, som igennem hele pandemi-forløbet samt i fremtiden ikke kan tilsidesætte den nære kontakt.

Jeg vil med denne mail blot forsikre mig om, at der tages højde for at inkludere al personale på de sociale tilbud og ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef
LOS –  Landsorganisationen for sociale tilbud
Blekinge Boulevard 2 | 2630 Taastrup

M. +45 5370 4847
W. www.los.dk

 

Ved skriftlig rådgivning og sagsbehandling hos LOS, skal alt materiale fremsendes fuldstændig anonymiseret til vores sikre mail: sikkerpost@los.dk

Såfremt dette ikke er muligt, skal der på forhånd indgås en databehandleraftale med LOS.

 

Fra: Laust Westtoft <lwe@los.dk>
Dato: onsdag den 16. december 2020 kl. 16.08
Emne: COVID-19 Vaccination af personale på sociale tilbud som varetager en kritisk funktion

Kære Magnus Heunicke og Astrid Krag

LOS –  Landsorganisationen for sociale tilbud venter, som alle andre med glæde på, at vaccination for COVID-19 snarest kan påbegyndes. Vi har orienteret os om, hvorledes personalet på de sociale tilbud er stillet i forhold til at være blandt de første, som modtager vaccinen. Personalet på de sociale tilbud opretholder en kritisk funktion og er qua deres jobfunktion i tæt kontakt med udsatte og sårbare borgere, som igennem hele pandemi-forløbet samt i fremtiden ikke kan tilsidesætte den nære kontakt. Vi vil med denne mail blot forsikre os om, at der tages højde for at inkludere al personale på de sociale tilbud, når de præcise afgrænsninger af målgrupper skal fastlægges endeligt, da dette umiddelbart fremstår uklart på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef
LOS –  Landsorganisationen for sociale tilbud
Blekinge Boulevard 2 | 2630 Taastrup

M. +45 5370 4847
W. www.los.dk