Det ligger i generne

For Anders har det altid været planen. For Andreas skulle der lige gå lidt tid. Men begge har nu sat sig for bordenden som ledere af deres forældres botilbud. Ikke på grund af et pres. Det lå i deres gener. At gøre en forskel for andre mennesker. Men du skal have kvalifikationerne og familiens opbakning, lyder nogle af deres råd.

Social og sundhed

11. december 2020

Af Niels Svanborg
Journalist

De har fulgt hinanden helt tilbage fra 1980’erne, da deres forældre i 1984 sammen med et tredje par i fællesskab stiftede et botilbud. Få år efter splittede de helt udramatisk tilbuddet op i tre tilbud, og siden har de tre familier fulgt hinanden både privat og arbejdsmæssigt.

I dag sidder børnene som næste generation på de ledende poster i alle tre botilbud. Ganske som mange andre botilbud i branchen i disse år gennemgår, eller er på vej til et generationsskifte i familievirksomheden.

Både Anders Nørgaard og Andreas Cavling har hørt om de mange advarsler mod at overtage forældrenes virksomhed. Men de er begge eksempler på, at et generationsskifte i familien kan forløbe helt uden dramatik. Det kan faktisk både være en fordel for forældre, børn, virksomhed og ikke mindst bor- gerne i botilbuddet.

”Lige siden jeg begyndte at studere til pædagog, har det ligget i kortene, at jeg skulle ind i virksomheden og på sigt overtage, når mine forældre ville trække sig,” siger Anders Nørgaard, der siden 2012 har været daglig leder af botilbuddet Fonden Boskov.

Virksomheden, der er stiftet af både hans far og mor, er i dag en ægte familievirksomhed med Anders Nørgaard som daglig leder, hans søster Sofie som souschef og hans anden søster Camilla som sygeplejerske og økonomiansvarlig.

VOKSET OP MED VIRKSOMHEDEN

Hvor Anders Nørgaard har nogle år på bagen som leder, har Andreas Cavling netop formelt overtaget styrepinden i virksomheden Fonden Bofællesskabet Huset, som han over flere omgange har været en del af som medarbejder. Men vejen til at blive den næste leder af botilbuddet blev dog lidt mere snoet.

”Jeg uddannede mig oprindelig inden for salg og begyndte i IT-branchen i 90’erne, hvor det gik rigtig stærkt. Det var sjovt og spændende. Jeg har altid godt kunne lide salg, og jeg sad med nogle enorme kontrakter og rejste rundt i verden. Men efter noget tid besluttede jeg mig alligevel for at søge ind i mine forældres virksomhed og tog en pædagoguddannelse for at arbejde som pædagog i botilbuddet,” fortæller Andreas Cavling.

IT-branchen lokkede dog med et nyt jobtilbud, så Andreas Cavling skiftede igen hverdagen som pædagog på botilbuddet ud med IT-branchen. Men trods et arbejdsliv med høj løn og personalegoder fra den øverste hylde, var der noget, der trak i Andreas Cavling. Han skulle tilbage til sine forældres virksom- hed. Men denne gang som leder.

“Jeg er jo vokset op med virksomheden fra, at jeg var helt lille. Jeg har set, hvordan mine forældre har arbejdet med botilbuddet og haft en betydning for mange mennesker. Jeg kan selv godt lide at hjælpe og være der for andre mennesker. Det ligger jo dybt i mit dna. Det krævede bare, at jeg selv skulle acceptere, at det var det jeg ville”, siger Andreas Cavling, der i dag ikke er i tvivl om, at han valgte rigtigt ved at satse på mennesker frem for IT.

En netop afsluttet uddannelse som psykoterapeut har dog gjort ham endnu mere sikker i valget. Og det har, ifølge Andreas Cavling, givet ham den ballast både som menneske og leder, som han manglede for at træde ind som leder.

FORDELE VED FAMILIEVIRKSOMHED

Også i Anders Nørgaard lå det i hans DNA, at han skulle gøre en forskel for andre mennesker.

”Jeg har jo set, hvordan man kan hjælpe og støtte borgerne til at komme videre i livet. Det er jeg vokset op med. Da jeg var lille, kom nogle af borgerne hjem til os og holdt jul og nytår med vores familie, så virksomheden er blevet et meget personligt sted for mig,” siger Anders Nørgaard, der hverken ser virksomheden som sin eller forældrenes. Han ser den som familiens virksomhed. Og netop det personlige og familiære ser han som en fordelen ved familievirksomheden.

”Jeg synes, der er store fordele ved en familievirksomhed. Jeg kender virksomheden og virksomhedens grund- lag. Samtidig har vi jo en stor respekt for hinanden. Det betyder også noget for både borgerne og medarbejderne. Måske ser medarbejderne det først som en ulempe, fordi man måske ofte forbinder familievirksomheder med konflikter og strid, men når først de opdager, at det ikke er det, så repræsenterer det jo noget stabilitet, at vi viderefører den samme kultur i virksomheden,” fortæl- ler Anders Nørgaard. Virksomhedens kultur ser Andreas Cavling også som en af de absolutte fordele ved at overtage efter sine forældre. Både fordi det giver medarbejderne en tryghed for at virksomheden føres videre i samme ånd.

Men også fordi det giver den tidligere generation en tryghed for, at virksom- heden føres videre i deres ånd.

”Det har gjort det nemmere for min far, fordi han ved, at jeg fører virksomheden videre i den ånd, som han har opbygget i virksomheden. Og når han er tryg ved det, så bliver det nemmere at stole på, at selvom jeg har en anden ledelsesstil, så ændrer det ikke virksomheden,” siger Andreas Cavling, der samtidig råder andre til at finde deres egen ledelsesstil frem for at kopiere den forrige generations.

”Jeg er en anden leder end min far. Det lægger jeg ikke skjul på. Jeg er nok mere uddelegerende og mindre topstyret. Min far havde jo hele virksomheden i hovedet og var nede i alle detaljer. Det er jeg ikke. Samtidig kan jeg nogle andre ting, som eksempelvis alt det digitale, som fylder mere og mere,” siger Andreas Cavling, der lige som Anders Nørgaard bruger sin far til sparring.

”Min far er nok min vigtigste sparringspartner. Vi supplerer hinanden rigtig godt. Hvor begge mine forældre var meget inde over i starten, så handler det i dag meget om strategi og udvikling af virksomheden. Men min far er god til at respektere mine beslutninger, også selvom vi måske ikke er enige,” siger Anders Nørgaard.

Mæt af arbejdet

Selvom det er vigtigt med sparring inden for familiens rammer, så er netop dialogen i familien også der, hvor en af de store udfordringer ligger for både Anders Nørgaard og Andreas Cavling. Nemlig hvor meget arbejde og virksomhed kommer til at fylde privat.

”Man kan godt få en mæthed af arbejdet, hvis det også fylder meget privat. Det er der, at man skal være opmærksom på at sætte nogle grænser. Vi prøver at adskille arbejde og privatliv, så hvis vi en privat sammenhæng har brug for at vende noget arbejdsmæssigt, så går vi lige for os selv et øjeblik og får snakket om det, så det ikke fylder noget for hele familien,” siger Andreas Cavling.

”Til en familiemiddag er det irriterende at skulle tale arbejde. Det har tidligere fyldt mere, men i dag synes jeg, at vi er blevet mere professionelle til at skille det ad. Det skal være tydeligt, hvornår man er i familien, og hvornår man er på arbejde,” supplerer Anders Nørgaard.