Det skal være agtet at være socialarbejder

Faglighed og kvalitet

20. januar 2023

Af Mads Roke Clausen
Direktør

I et interview med Kommunen.dk 20. januar 2023 udtaler vores direktør, Mads Roke Clausen, blandt andet at hvis vi på nogen måde skal komme rekrutteringsudfordringerne til livs på det socialområdet, så skal fortællingen om arbejdet tales op.

Du kan læse artiklen her (OBS: bag abonnements-mur).

Nedenfor kan du finde et resumé af vores pointer i artiklen:

Det meningsfyldte ved jobbet skal i fokus

  • Hos LOS er det en af vores vigtigste opgaver, at der er en høj faglighed blandt personalet hos vores medlemmer, så børn, unge og voksne i sårbare og udsatte positioner får den bedste støtte og omsorg i dagligdagen.
  • Der er dog store rekrutteringsudfordringer på socialområdet i disse år – og på hele velfærdsområdet generelt. Problemet ser kun ud til at vokse, når man ser på det faldende antal ansøgere til velfærdsuddannelserne i Danmark.
  • En af årsagerne er, at der er opstået en negativ fortælling om det at være socialarbejder, der gør, at søgningen til uddannelserne falder. Fortællingen har for længe været præget af udtryk som ”varme hænder” og mindre fokus på det meningsfulde og givende job det er, at være socialarbejder. Den fortælling skal vi have ændret.
  • Vi ser, at der er rigtig mange, der siger op efter kort tid, fordi de ikke er klædt godt nok på. Der er behov for efter- og videreuddannelse og supervision.
  • Der er behov for flere ressourcer på området, så sociale tilbud har bedre muligheder for at styrke arbejdsmiljøet, supervision og efteruddannelse. Det vil skabe langt større tryghed for de ansatte, højne fagligheden og være med til at imødegå forråelse og omsorgstræthed. Forråelse og omsorgstræthed er et emne, vi i LOS har højt på vores dagsorden. Blandt andet har vi uddannelsesfokus på det i vores fagudvalg og til årsmøder.

Det personrettede tilsyn skal fungere

  • Kommunerne er forpligtede til at gennemføre et personrettet tilsyn, hvor kommunen undersøger, om den enkelte borger får den indsats og den støtte, som kommunen har visiteret til. Denne indsats mener vi, skal prioriteres højere. Socialrådgiverne skal have den tid, de skal bruge. Vi oplever ikke, at den ordning har fungeret særlig godt i praksis. Det er nødvendigt at sætte ind, så vi kan blive klogere på alle de indsatser, der virker.