Et nyt folketingsår er skudt i gang

I tirsdags åbnede det nye folketingsår, der med det fremsatte lovkatalog byder på lovforslag, der kan få stor betydning for arbejdet på sociale tilbud. Et par vigtige nedslag handler om behandlings- og specialundervisningstilbud, specialeplanlægning og psykiatri i børnehøjde.

3. oktober 2023

Af LOS

Folkeskolen fyldte meget i statsministerens åbningstale. Det er vigtigt, fordi et af de første lovforslag, der skal behandles i folketinget, er forslaget om behandlings- og specialundervisningstilbud.

LOS har sammen med resten af Skolealliancen for specialundervisning brugt megen tid på at påvirke forslaget inden fremsættelse, fordi en række elementer i forslaget skaber stor bekymring.

Det er blandt andet måden, man vil lave tilsyn på, der er meget kompleks. Det er det forhold, at kommuner kan vælge ikke at indgå kvalitetsaftaler med et behandlings- eller specialundervisningstilbud og dermed lukke tilbuddet – og ikke mindst at alle skal have indgået en sådan aftale medio 2024. Vi følger derfor med og er stadig i tæt dialog med ordførerne for at forsøge at påvirke de elementer, der bekymrer os.

Læs mere i LOS’ høringssvar her: Høringssvar vedrørende forslag til Lov om behandlings- eller specialundervisningstilbud til børn og unge, og vedrørende forslag til Lov om folkeskolen, lov om social service, lov om Socialtilsyn og lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

Vi havde også et fælles debatindlæg i Altinget den 4. oktober, som du kan læse her: Organisationer i opråb: Ny model kan spænde ben for styrket undervisning til udsatte børn og unge  

Chef for politik og analyse i LOS Trine Schaldemose delte den 4/10 dette opslag på LinkedIn vedrørende ovenstående

De to lovforslag læses her:

Lovforslag nr. L 27, Folketinget 2023-24, Forslag til Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge (ft.dk)

Lovforslag nr. L 28, Folketinget 2023-24, Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) (ft.dk)

To andre vigtige lovforslag i lovkataloget ligger under Social- og boligministeren og handler om specialeplanlægning og reglerne om magtanvendelse. De står begge til at blive fremsat i februar og er vigtige for LOS’ medlemmer. Derfor er vi også glade for at sidde med ved bordet i partnerskabet Sammen om handicap, hvor de to temaer blandt andet bliver drøftet. Vi barsler også med en analyse af magtanvendelser, som vi har lavet blandt LOS’ medlemmer.

Et sidste vigtigt lovforslag handler om etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse, der er en udmøntning af psykiatriplanen, som kan få betydning for samarbejdet mellem opholdssteder og psykiatrien.

Mange andre temaer kommer til at fylde i det kommende folketingsår. Tranæs-udvalget kommer med deres afsluttende rapport inden nytår. Barnets lov skal implementeres i kommunerne, der samtidig glubsk har kastet sig over lånepuljen, der er afsat til at øge den kommunale botilbudskapacitet. Vi følger med i det hele.